BelNieuws

28 december 2016

BelNieuws 28 december 2016


Blaricummer, Eemnesser en Laarder van het Jaar verrast met award

De winnaars van de award kregen deze in het geheim in de afgelopen weken al overhandigd. Foto's: Bob Awick/Koosje de Beer

BEL - De Historische Kring Blaricum met het initiatief BeeldBankBlaricum.nl, Pulling Eemnes en Antoinetty van den Brink zijn respectievelijk de Blaricummer, Eemnesser en Laarder van het Jaar 2016 geworden. De mannen van de Historische Kring Blaricum moesten even wennen aan het idee. Die van Pulling Eemnes hadden het "echt niet verwacht" en Antoinetty van den Brink vindt de award "het mooiste kerstcadeau ooit".

Het BELNieuws reikt dit jaar voor de tweede keer de award uit aan respectievelijk de Blaricummer, Eemnesser en Laarder van het Jaar. Vorig jaar werden Frans Ruijter uit Blaricum, de Historische Kring Eemnes en het Kleinkunstfestival Laren uitverkoren door de jury.

Ook dit jaar werden alle kranten van het afgelopen jaar nog eens zorgvuldig doorgelopen en daaruit kwam een lange lijst met personen en organisaties die op een aansprekende manier in 2016 in Blaricum, Eemnes of Laren in het nieuws waren. Aansprekend kon zijn van inspirerend tot ergerlijk en van bewonderenswaardig tot aangrijpend. Deze personen en organisaties zijn door de redactie een score toegekend op de volgende onderdelen:
- Is/doet iets uitzonderlijks binnen eigen kring en voor respectievelijk Blaricum, Eemnes of Laren
- Inspireert daarmee anderen of zet anderen aan tot actie (daadwerkelijk dan wel potentieel)
- Woont of is actief in respectievelijk Blaricum, Eemnes of Laren
- Draagt bij aan een positieve uitstraling van de gemeente
- Profileerde zich met name in het afgelopen jaar
Daaruit kwam een zogeheten shortlist. Deze is door een jury op dezelfde manier nog eens beoordeeld. Een jury die bestond uit Gusta Sluyters, secretaris WMO-raad Blaricum; Patty de Wit van Grand Café Eemland in Eemnes, met het Kleinkunstfestival winnaar Laarder van het Jaar 2015; Hans Kuperus, voorzitter Bijzonder Laren; Michel Stoeltie van Radio 6FM en eindredacteur Carin van den Berg.

In een juryoverleg bespraken zij hun favorieten voor elke gemeenten en kwamen al snel tot een unanieme keuze voor de uiteindelijke winnaars. Wat vooral zwaar weegt voor de jury is dat de initiatieven veelal zonder overheidssubsidie worden gerealiseerd en er vele uren vrijwilligerswerk in zitten. Dat mag volgens de jury wel eens beloond worden met een stuk erkenning door de award en nog wat extra publiciteit in het BELNieuws. De Larense winnares Antoinetty van den Brink wordt beloond voor al die jaren dat ze de kar trekt bij de Historische Kring Laren. Nu zij haar vertrek heeft aangekondigd is dit bij uitstek een moment om haar eens in het zonnetje te zetten.
Afgelopen weken werden de winnaars allemaal met een smoes bezocht om de award in het uiterste geheim te overhandigen. Best weleens lastig, bijvoorbeeld in Eemnes waar de vijf organisatoren achter Pulling Eemnes in Café Staal wilden afspreken. Antoinetty van den Brink dacht dat het ging om een afscheidsinterview en de heren van de Historische Kring Blaricum zouden wat meer vertellen over de beeldbank.
Lees de juryrapporten en meer op pagina 2, 3 en 5.

90

inwoners in Laren
stonden in 2015 te boek als wanbetalers in de zorg

Antoinetty van den Brink Laarder van het Jaar 2016

'Een vrouw die vaak net even dat stapje extra zet'

Antoinetty poseert voor De hut van mij in haar tuin. 'Dat is een knipoog naar De hut van Mie.' Foto: Bob Awick

door Carin van den Berg

LAREN - "Antoinetty van den Brink legt aan het einde van dit jaar de voorzittershamer neer van de Historische Kring Laren. Dat is bij uitstek hét moment om haar eens in het zonnetje te zetten, omdat zij een belangrijke rol heeft gespeeld bij het behoud van de geschiedenis van Laren. Zij is een vrouw die vaak net het stapje extra zet", stelt de jury. Daarom reikte het BELNieuws de award behorende bij de titel Laarder van het Jaar 2016 dit jaar uit aan Antoinetty van den Brink.

"Dit is het mooiste kerstcadeau dat ik ooit heb gehad", zegt een stralende Antoinetty na het ontvangen van de titel Laarder van het Jaar 2016. "Het is een hele eer en ik heb het volkomen niet zien aankomen." De prijs straalt natuurlijk ook af op alle vrijwilligers van de Historische Kring Laren, waar ze na acht jaar stopt met het voorzitterschap.

De liefde voor Laren kreeg ze als kind al met de paplepel ingegoten

De liefde voor Laren kreeg ze als kind al met de paplepel ingegoten. "Alle vier mijn grootouders woonden en werkten hier en zijn hier begraven." Ze bracht er als geboren Bussumse de zomers door. Later ging ze op de dependance van het RK Lyceum op de Brink naar school en op haar zeventiende ontmoette ze haar man, erfgooier en Laarder Dolf. Met hem kwam ze later in Laren te wonen en op dat moment wilde ze iets weten over de naamgeving van het huis. "Dan moet u de Historische Kring bellen", was het antwoord van de gemeente. "Dat deed ik en twintig minuten later werd ik al teruggebeld. Toen ben ik ook meteen lid geworden."

Actief
Op het moment dat voorganger Karel Loeff wilde stoppen, werd zij gevraagd voor het voorzitterschap. "Daar moest ik even over nadenken, maar al snel zag ik alle mogelijke dingen die ik dan kon gaan doen en was ik enthousiast." Nu ze na acht jaar zelf de voorzittershamer overdraagt, zegt ze stellig: "Natuurlijk blijf ik actief. Zo wil ik nog steeds een boekje schrijven over het kastaltaar. Met het kastaltaar en zijn geschiedenis ben ik jaren beziggeweest en dat wil ik graag opschrijven. Dan blijft dat behouden. De fondsen voor het boekje hebben we al, dus dat gaat er zeker komen."

Als ze terugblikt op haar tijd als voorzitter dan is het terugkrijgen van het Larense kast- of schuilkerkaltaar naar Laren een van de hoogtepunten. "Daar ben ik vijf jaar mee bezig geweest." Het altaar heeft inmiddels een mooi plekje gekregen bij de trap in het Raadhuis, zodat iedereen het kan bekijken.

Open Monumentendag
"Daarnaast is ook de Open Monumentendag een vast hoogtepunt. Het dorp en de historie kunnen op zo'n moment meer bij elkaar komen. Samen met Versa Welzijn en de gemeente ontstond INmarkt Laren, waar de Monumentendag een onderdeel van is, de Vrijwilligersavond én de Evenementenmarkt op de zondag daarna. Het informatieboekje was mijns inziens een must om de presentatie te onderstrepen. Al bij het samenstellen werd het overzicht steeds duidelijker en daarmee een handleiding."

Een derde punt van haar aandacht is een graffito van de Blaricumse kunstschilder De Miranda op de wand bij het fietsenhok van de OLB aan de Torenlaan. "Dat is een soort fresco. Ik wilde het graag laten opknappen om het voor de komende generaties weer te bewaren, had daar zowel het geld als een restaurateur (uiteindelijk) voor gevonden. Helaas kunnen we niet het originele ontwerp vinden en dat heeft de restaurateur absoluut nodig. Ik hoop natuurlijk dat deze ooit nog boven water komt. Het enige dat we nu willen doen is er een plaquette bijplaatsen, zodat iedereen weet wie het gemaakt heeft en wat het voorstelt. Dan hoeven de generaties na ons niet opnieuw dezelfde zoektocht te maken, want de Rijksdienst had een verkeerde kunstenaar genoemd in zijn monumentenlijst. Dat zette ons aanvankelijk op het verkeerde been."

Ruimte
Over haar afscheid vertelt ze dat het fijn is om de verantwoordelijkheid niet meer te hoeven dragen, ruimte in haar hoofd te hebben. "Het is bijvoorbeeld fijn om in januari geen deadline te hebben voor het schrijven van de column voor het Kwartaalbericht. Ruim dertig keer deed ik dat." Het geeft haar ruimte en ook de vrijheid om bijvoorbeeld op het vliegtuig naar Australië - of Mexico of Londen - te stappen als er iets met een van haar (klein)kinderen daar is.

"Er zijn vier belangrijke pijlers in mijn leven. Ik ben altijd al gek geweest op taal en heb veel mogen schrijven. De natuur is ook belangrijk voor mij, dat zie je - los van het boek 'Wortels in Laren, bomen van een schildersdorp!' - ook terug in mijn kunst. Daarnaast is kunst eveneens een vorm van taal voor mij, een beeldtaal. Geschiedenis is natuurlijk ook een van de pijlers en als laatste de liefde. De liefde om een kartrekker te mogen zijn geweest van de Historische Kring Laren - of andere projecten - de liefde voor dit dorp en niet in de laatste plaats de liefde voor mijn gezin."

Het juryrapport
"Antoinetty van den Brink legt aan het einde van dit jaar de voorzittershamer neer van de Historische Kring Laren. Dat is bij uitstek het moment om haar eens in het zonnetje te zetten, omdat zij een belangrijke rol heeft gespeeld bij het behoud van de geschiedenis van Laren. Zij is een vrouw die vaak net het stapje extra zet. Een voorbeeld is hoe zij reageert op de brief van een jonge scholier die een spreekbeurt wil houden. Ze nodigt haar uit en geeft haar een rondleiding. Hoeveel mensen zouden dat doen? Bovendien is zij op de achtergrond een stille kracht die vele initiatieven een steuntje in de rug geeft en de juiste mensen met elkaar weet te verbinden om zaken binnen het dorp gedaan te krijgen. Het doet de jury deugd om iemand die vaak zelf mensen huldigt om hun inzet voor de geschiedenis van Laren nu eens een prijs te geven."


Historische Kring met BeeldBandBlaricum.nl Blaricummer van het Jaar

Van links naar rechts: Wim van 't Hull, Gerbe van der Woude, Joep Vos en Ron Machielsen van de Historische Kring Blaricum. Foto: Koosje de Beer

'Een enorme bijdrage aan het bewaren van de geschiedenis'

door Koosje de Beer

BLARICUM - "Naast het jaarlijks organiseren van tentoonstellingen, waaronder een over agrarisch Blaricum en BVV'31 dit jaar, organiseert de Kring ook andere zaken, zoals dorpswandelingen. Voor dit jaar is in samenwerking met de Stichting Promotie Blaricum een enorme bijdrage aan het bewaren van de geschiedenis van Blaricum gedaan door het lanceren van BeeldBankBlaricum.nl. Iedereen kan aan deze beeldbank bijdragen door beeldmateriaal in te sturen. Een groot stuk van de geschiedenis van Blaricum is hierdoor voor iedereen makkelijk toegankelijk geworden", aldus de jury. Daarom heeft de Historische Kring Blaricum met BeeldBankBlaricum.nl de titel Blaricummer van het Jaar 2016 gewonnen.

Gerbe van der Woude vindt het niet nodig om bij het interview over de beeldbank aanwezig te zijn. "Ik doe veel, maar daar ben ik niet bij betrokken", meent het bestuurslid van de Historische Kring Blaricum. Gelukkig komt hij wel en kan hij samen met voorzitter Joep Vos, Ron Machielsen en Wim van 't Hull de award behorend bij te titel Blaricummer van het Jaar in ontvangst nemen.

Wennen
Vos en Van der Woude moeten even wennen aan het idee om een award te ontvangen. Ron Machielsen, die elke woensdagmiddag samen met Wim van 't Hull de beeldbank bijhoudt, ziet het harde werken beloond. "De beeldbank is op 14 mei feestelijk online gegaan", brengt hij in herinnering. "We wilden dat er op dat moment tweeduizend foto's op stonden en dat is gelukt. Daarna hebben we niet stilgezeten, want we gaan nu richting de drieduizend plaatjes." Het duo wil dit tempo zeker vasthouden. "Ik vind het belangrijk dat er altijd weer wat nieuws op de site te ontdekken is", zegt Machielsen beslist.

De bestuursleden speelden al langer met het idee om een beeldbank op te zetten, maar zoiets realiseren kost meer geld dan de Kring heeft, legt Vos uit. "We waren daarom blij verrast toen bleek dat de Stichting Promotie Blaricum hetzelfde idee had. Erg lang overleg was niet nodig om tot de ideale samenwerking te komen. De Stichting Promotie Blaricum draagt financieel bij, zodat wij de website inhoudelijk kunnen vullen."

Aantal jaren
Een klus waar de Kring nog een aantal jaren werk aan zal hebben, volgens Machielsen. "Er zijn nog ruim dertienduizend beelden die we moeten scannen. En dan heb ik het nog niet eens over de vierduizend dia's en voorwerpen die we ook willen digitaliseren." Echt druk maakt hij zich er niet over. "Dat wisten we van tevoren. Elk beeld moet wel met de goede informatie in de beeldbank komen. Zo zoeken we van dorpsgezichten de coördinaten erbij, zodat mensen met Streetview kunnen zien hoe de omgeving er nu uitziet. Bij portretten en klassenfoto's willen we zo veel mogelijk namen zetten. Dat uitzoekwerk kost gewoon tijd. "

Hoewel steeds meer Blaricummers de beeldbank bezoeken - de afgelopen maand had de site duizend unieke bezoekers – mag dit aantal van de bestuursleden nog verder omhoog. "De meeste kennis over vroeger zit bij de inwoners zelf", stelt Machielsen. "Daarom kan iedereen op de site bij elke foto aanvullende informatie geven. We hebben al tientallen reacties ontvangen, maar hoe meer mensen dit doen, hoe beter de beeldbank wordt. Het verleden is tenslotte van ons allemaal."

Tom Manders
Ook nieuw archiefmateriaal is van harte welkom bij de Historische Kring. Veel bewoners weten dit wel, want regelmatig komen Blaricummers met een doos vol oude foto's naar het onderkomen van de Kring aan de Brinklaan. Soms zitten daar leuke verrassingen in, constateert Vos tevreden. "Zo was er laatst iemand met een foto van Tom Manders, beter bekend als komiek Doris, in een T-Ford. Doris was eind jaren zestig in de buurt van Blaricum voor filmopnamen." Machielsen knikt bevestigend. "Materiaal dat op die manier binnenkomt, voeren we direct in", vult hij aan. "Met een beetje geluk kunnen de inbrengers hun foto's de week daarop al op de beeldbank terugvinden. De foto van Tom Manders is echt leuk. Ik heb meteen uitgezocht wat we in ons eigen archief van de komiek 'met de twee motten in zijn jas' hadden. Die foto's heb ik er meteen maar bijgezet."

Het juryrapport
"Naast het jaarlijks organiseren van tentoonstellingen, waaronder een over agrarisch Blaricum en BVV'31 dit jaar, organiseert de kring ook andere zaken zoals dorpswandelingen. Voor dit jaar is in samenwerking met de Stichting Promotie Blaricum een enorme bijdrage aan het bewaren van de geschiedenis van Blaricum gedaan door het lanceren van BeeldBankBlaricum.nl. Iedereen kan aan deze beeldbank bijdragen door beeldmateriaal in te sturen. Een groot stuk van de geschiedenis van Blaricum is hierdoor voor iedereen makkelijk toegankelijk geworden. Juist omdat deze beeldbank specifiek voor Blaricum is, kleinschalig maar voor een heel dorp, scoort het hoog in de ogen van de jury. Daarnaast zijn er vrijwillig mensen dag in dag uit beziggeweest om de foto's te scannen om deze enorme klus te klaren en wordt er gewerkt met minieme middelen. Hoog tijd om deze mensen en BeeldBankBlaricum.nl eens in het zonnetje te zetten!"

'We zijn enorm verguld met deze waardering voor Pulling Eemnes'

Hoe een ideetje uitgroeide tot een groots tweejaarlijks evenement

Van links naar rechts de mannen van Pulling Eemnes: Leo Fennema, Kees Rigter, Geert van der Wardt, Matthijs Lambers en René Nagel. Foto's: Bob Awick

door Ruth van Kessel

EEMNES - De mannen van Pulling Eemnes hadden werkelijk geen flauw idee toen ze vorige week onder valse voorwendselen naar Café Staal in Eemnes waren gelokt. De plek waar het ooit allemaal begon aan de bar. De award Eemnesser van het Jaar 2016 namen zij met trots in ontvangst.

Juryrapport

"Pulling Eemnes is al vijf jaar een succesvol evenement dat zonder subsidie wordt georganiseerd door een aantal liefhebbers. Duizenden mensen uit Eemnes en omgeving vermaken zich langs de kant als de motoren ronken. Iedereen kijkt er naar uit. Het evenement zet Eemnes op een positieve manier op de kaart. Dit is hét moment om de organisatoren en alle vrijwilligers die het mogelijk maken in het zonnetje te zetten."

Eigenlijk willen ze alle vijf wel zo'n award op de vensterbank, zo trots zijn de mannen van Stichting Tractor Pulling Eemnes op de eer die hen is toebedeeld. In het lustrumjaar van Pulling Eemnes staan ze ineens wel heel erg in het zonnetje: eerst de Koeientrofee en dan nu ook de award van Eemnesser van het Jaar 2016: ze worden er haast verlegen van. Geert van der Wardt spreekt namens de hele groep: "Er zijn zo veel mensen in Eemnes die zich inzetten voor anderen dat het bijna gek voelt dat wij de award krijgen. Maar we zijn natuurlijk wel heel zichtbaar hier in het dorp. Als Pulling Eemnes er is komen er enorm veel mensen op af, ook mensen die eigenlijk niets met de trekkertreksport hebben. Die komen om de unieke sfeer. De laatste editie hebben we in totaal 5.000 kaartjes verkocht. Dat was vanwege ons lustrum dan ook wel een hele speciale editie."

Het spectaculaire evenement trekt altijd veel bezoekers.

'Deze award is ook voor alle vrijwilligers en al onze sponsoren'

Trekkers
Op zomaar een avond in 2008 aan de bar in Café Staal ontstond bij Leo Fennema en Kees Rigter het idee om een trekkertrekwedstrijd in Eemnes te organiseren. Hoe leuk zou dat zijn. Wat ze in het nabijgelegen Soest kunnen, kunnen we ook hier in Eemnes, zo was de gedachte. Rigter is een enthousiaste ondernemer met een groot netwerk en Fennema houdt van organiseren en de trekkertreksport. Het tweetal benaderde Matthijs Lambers, René Nagel en Geert van der Wardt. "Als je in Eemnes wat organiseert dan is er meteen altijd veel animo. Ons initiatief kon meteen rekenen op veel enthousiasme", vertelt Van der Wardt vrolijk. En zo was in september 2009 de eerste editie van Pulling Eemnes een feit: het weiland op steenworp afstand van het dorp transformeerde in een professionele trekkertrekbaan waarop 130 tractoren uit de omgeving het tegen elkaar opnamen om een sleepwagen over de grootste afstand te trekken. Een feesttent en dj vergrootte de feestvreugde. Eemnessers omarmden het nieuwe evenement direct en kwamen er in groten getale op af. Een nieuwe traditie was geboren.

Ludiek
Deze zomer vierde Pulling Eemnes alweer haar eerste lustrum. Het tweejaarlijkse evenement wisselt het eerste weekend van september af met de tweejaarlijkse feestweek in Eemnes. Bij elke editie probeert het bestuur een ludiek element aan de trekkertrek toe te voegen om het publiek te blijven triggeren. En dat lijkt aardig te lukken. Het lustrum werd gevierd met een nostalgische caravanrace op de vrijdagavond. Het werd een groot succes, waar in plaats van de verwachte 800 man zeker 2.000 man publiek op afkwam. Van der Wardt: "Dat het zo'n succes zou worden hadden wij ook niet verwacht. Een van ons komt met het idee, we pakken het op en dan is het zo fantastisch dat er met man en macht wordt gewerkt aan de realisatie ervan. Zo heeft de gemeente in allerijl de vergunningen rondgemaakt en voldeed het terrein aan alle strenge veiligheidseisen. Bedrijven sponsoren met geld, met middelen of in natura, 230 vrijwilligers zijn de dag zelf in touw, maar ook al in de aanloop ernaartoe valt er enorm veel werk te verzetten: het aanleggen van de banen - inmiddels hebben we ook een kleibaan - de feesttent, het regelen van een muzikaal programma, de spelletjes voor de kinderen: het is een geoliede machine. Alleen zouden we dat nooit voor elkaar krijgen. Het is dan ook super dat zich bij het bestuur een kernteam van zes personen heeft gevoegd. Dat maakt dat wij als bestuur op de dag zelf ook meer tijd hebben om te genieten van het spektakel van Pulling Eemnes."

'Eerst de Koeientrofee en nu deze award, we worden er verlegen van'

Trots
Van der Wardt benadrukt nog maar weer eens dat de award niet alleen het bestuur toekomt, maar net zo goed aan het kernteam, het leger vrijwilligers en de vele sponsoren. "Zonder hen zouden wij niets voor elkaar krijgen. Het is geweldig dat het initiatief in Eemnes zo wordt gewaardeerd en ondersteund. De saamhorigheid blijft en wordt door deze award zeker gevoed. We zijn er echt supertrots op. We zien de organisatie van dit evenement als onze hobby en nu al richten we ons met veel plezier op de editie van 2018."

Auto belandt tegen boom op de Noordersingel

Foto: Foto Miché / Peter Mol

EEMNES - Een auto is zaterdagochtend rond 1.20 uur tegen een boom gereden op de Noordersingel. De 23-jarige bestuurder uit Eemnes is door de politie aangehouden omdat hij te veel alcohol had gedronken. Hij wilde niet naar het ziekenhuis en ging in plaats daarvan naar het politiebureau om te bepalen wat het alcoholpromillage precies was. Een 23-jarige Eemnesser is met vermoedelijk een gebroken arm meegenomen naar het ziekenhuis. Een 20-jarige Eemnesser bleef ongedeerd.

Yvette de Rochelle

Bestuurslid Bijzonder Laren, o.a. voor kerstactiviteiten en straatmanager Naarderstraat, 57 jaar, sinds 2003 in Laren

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Mede-eigenaar van de winkel Health Plus, de vitaminespeciaalzaak voor het Gooi en omgeving en het daarachter gelegen therapeutencentrum."

Waarom ben je bij Bijzonder Laren gegaan?
"In mijn optiek kun je veel meer bereiken als je mensen en bedrijven met elkaar verbindt en gaat samenwerken met elkaar. Door de op- en inzet van Bijzonder Laren is dit veel gemakkelijker geworden."

Je stopt, wat was een hoogtepunt?
"Dat er zo veel mensen van de Lichtjesavond hebben genoten en alle instellingen en ondernemend Laren samengewerkt hebben om er een succes van te maken."

Wat wens je Bijzonder Laren in 2017 toe?
"Meer ondernemers die enkele uren van hun tijd gaan invullen door mee te helpen bij een van de vele werkzaamheden die er verricht dienen te worden; ik wens ze heel veel succes bij alles wat er nog georganiseerd gaat worden voor en in Laren."

Je hebt een vrije dag, wat ga je doen?
"Bezig zijn met het maken van kunstobjecten."

Waar maak je je zorgen om?
"Dat wij als Nederlanders zo makkelijk onze tradities opgeven en steeds minder respect hebben voor elkaar."

Laren mist nog ...?
"Een echte trekker of attractie waardoor Laren meer bekendheid krijgt in binnen- en buitenland. Een pand waar kunstenaars betaalbare ateliers kunnen gaan huren."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"De centrumvisie, waar toch het beleid en ontwikkeling voor de komende 10 jaar vastgesteld gaat worden, mist volgens mij visie."

Sneeuw of ijs?
"Beide. Ik vind het heerlijk om als eerste door net gevallen sneeuw te lopen en zal zodra het kan mijn schaatsen onderbinden om op natuurijs tochten te maken."

Diverse partijen tekenen gebiedsakkoord De Kampen

Nog aantrekkelijker maken voor weidevogels

Weidevogels slapen graag in het water omdat het veilig is tegen hermelijnen en wezels. Foto: Bob Awick

BLARICUM - De gemeente Blaricum, de provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Agrarische Stichting Blaricum hebben donderdagmiddag het gebiedsakkoord De Kampen ondertekend. Na afloop was er taart met daarop een afbeelding van een grutto.

Voor de ondertekening was de kersverse gedeputeerde van Noord-Holland, Adnan Tekin, naar het gemeentehuis in Blaricum getogen. Hij is de opvolger van de pas overleden Tjeerd Talsma en het was zijn eerste officiële handeling.

Weidevogels
De Kampen is de driehoek tussen Eemmeer, A27 en de Gooyergracht. Het is een uniek stukje Noord-Holland voor weidevogels en alle partijen willen het gebied hier nog geschikter voor maken. In het gebied hebben zowel de provincie als de gemeente grond in handen. Ook Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Agrarische Stichting Blaricum bezitten grond. Van deze vijf partijen was er iemand aanwezig om het akkoord te ondertekenen.

Ruilen grond
Daarnaast zijn er in het gebied ook particulieren met grond. Met hen zal worden besproken of zij zelf aan natuurbeheer willen doen of openstaan voor het ruilen van grond.

Aaneengesloten
"Het zou fijn zijn als we al een groot stuk aaneengesloten grond binnen het Nationaal Natuur Netwerk (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), kunnen vormen. Dan kan hier het waterpeil alvast omhoog", stelt Jan Roodhart van Natuurmonumenten, beoogd beheersregisseur van het gebied. Weidevogels gedijen namelijk goed in deels nat gebied. Op het water kunnen zij ongestoord slapen zonder lastig gevallen te worden door wezels of hermelijnen.

Bloemen
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de hele Kampen zo geschikt mogelijk worden gemaakt voor weidevogels, ook het deel dat niet in de NNN ligt. Dit gebied kan wel droger blijven, maar bijvoorbeeld van een meer bepaalde soort bloemen worden voorzien.

Zielsgelukkig
Roodhart: "Ik ben zielsgelukkig dat dit akkoord nu ondertekend is. Vogels zien geen grenzen, die broeden gewoon waar het ze uitkomt. Nu kunnen we straks makkelijker het gebied beheren en bijvoorbeeld nesten beschermen."

Dolf van den Brink tuinfoyer in Singer

LAREN - De nieuwe tuinfoyer van Singer Laren wordt vernoemd naar de overleden oud-voorzitter Dolf van den Brink. Donderdag werd door zijn kleinzoon een bordje onthuld in bijzijn van de familie en vrienden.

De tuinfoyer ligt gespiegeld ten opzichte van de naar de vader van Dolf van den Brink vernoemde Van den Brink galerij in het museum. Vanaf nu zal deze bijzonder gelegen plek in het theater blijvend herinneren aan de te vroeg gestorven voorzitter van de commissie van beheer en de Stichting Memorial Foundation.

Enorme inzet
Algemeen directeur Evert van Os sprak namens het bestuur en directie de aanwezigen toe. Hij memoreerde de enorme inzet van Dolf van den Brink voor Singer Laren en in het bijzonder voor de nieuwbouw van het theater.

Kort ziekbed
Van den Brink overleed gisteren precies twee jaar geleden op 66-jarige leeftijd na een kort ziekbed. In zijn bestuursperiode bleek dat het theater in verband met de slechte bouwkundige staat vervangen moest worden.

Sleutelrol
Als voorzitter, maar vooral ook als fondsenwerver, speelde hij een sleutelrol bij de realisatie van de nieuwbouw. Van het totale budget van de nieuwbouw wordt drie kwart door private fondsen bijgedragen. Op dit moment is de nieuwbouw in volle gang. Deze zomer zal dat voltooid zijn.

Getekend voor 8 woningen Calisterrein

BLARICUM - Wethouder Liesbeth Boersen en Bart Douw van Agapanthus Ontwikkeling hebben donderdag hun handtekening gezet voor de bouw van acht woningen op het Calisterrein.

De woningen worden gebouwd op het terrein van het voormalige tuincentrum aan de Schapendrift. Van de acht woningen vallen er drie in de categorie sociale woningbouw.

Afspraken
In de overeenkomst zijn de gemaakte afspraken tussen de gemeente Blaricum en de ontwikkelaar van de woningen vastgelegd. Dit betekent een belangrijke stap richting een nieuw bestemmingsplan voor de herontwikkeling van deze bedrijfslocatie naar woningbouw.

Secretaris BasBel
De secretaris heeft daarbij de volgende taken: het opstellen van de agenda van bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ledenvergadering. Het verwerken van de inkomende post, bijwonen van bijeenkomsten waarvan het thema met ouderen te maken heeft. U ondersteunt de ledenadministratie en de activiteitencommissie en stelt het activiteitenverslag van de afdeling op. De huidige secretaris blijft lid van het bestuur en is graag bereid om support te geven als dat nodig is. Werktijden: 5 à 6 bestuursvergaderingen en een ledenvergadering, daarnaast kunt u uw tijd zelf indelen. Contactpersoon: Leonie de Groot van BasBel (Brede Algemene seniorenvereniging Bel voorheen de ANBO) tel. 035-5387258 of leoniedegroot@hetnet.nl

Maatschappelijk begeleider H-BEL
Als maatschappelijk begeleider biedt u hulp en ondersteuning aan vluchtelingen die zich vanuit een asielzoekerscentrum vestigen in de gemeente. Van hen wordt verwacht dat zij op termijn zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij: uw rol is begeleiding bieden bij dit integratieproces. Uw taken zijn het aanvragen van verschillende voorzieningen, uitleg geven over procedures en instanties en bemiddelen in het contact, helpen bij het invullen van formulieren en verslaglegging en voortgang bijhouden in het cliëntvolgsysteem. U wordt aangestuurd door de werkbegeleider. Werktijden: in overleg, een dag per week op de Draaikom 2 in Huizen. Contactpersoon: Collin Bouman van Vluchtelingenwerk Nederland Midden- Nederland werkgebied H-BEL tel. 035-5240164 of cbouman@vwmn.nl

Maatje voor een oudere dame in Blaricum
Een gezellige, energieke dame met geheugenproblemen, houdt van kunst en natuur, en wil graag met een vrijwilligster eropuit, bij voorkeur in het weekend of op woensdag. Samen fietsen, wandelen, of culturele uitstapjes. Frequentie in overleg, 1x per week, twee weken of drie weken. Contactpersoon: Anneke Bijleveld van Versa Vrijwillige Thuishulp BEL tel. 035-69 11 251, 06-49 37 71 71 of mail abijleveld@versawelzijn.nl

Avondgastvrouw/gastheer (met iets extra)
Op de verzorgingsafdelingen van Amaris Theodotion schenkt een afdelingsgastvrouw op een avond koffie of thee van 18.00 uur – 19.30 uur. Ze biedt daarmee contactmogelijkheden aan de bewoners. Koffie met iets extra's dus. Contactpersoon: Karin van Rumt van Amaris Gooizicht tel. 035-625 65 58, 035-625 64 11 of mail k.vanrumt@amaris.nl
De Versa Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is t/m maandag 8 januari gesloten.

Weerbericht

Droog, rustig met zon en mist, na nieuwjaar wisselvallig
De rest van dit jaar staat het decemberweer opnieuw onder invloed van een sterk blokkerend hogedrukgebied boven onze omgeving. Met een kern van rond 1045 hPa is de neerslagkans wederom zeer klein. In de loop van nieuwjaarsdag nadert het front van een lagedrukgebied. Er komt dan een (noord)westelijke stroming op gang. Het wordt wisselvallig met kans op regen.

Donderdag + vrijdag
Donderdag is het droog en rustig winterweer. Er is kans op zonneschijn en lokaal mist. In de nacht vriest het licht. Overdag wordt het +2 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. In de nacht naar vrijdag vriest het rond –4 graden. Er is kans op mist. Waar overdag de mist oplost kan de zon schijnen. Het wordt circa +2 graden bij een zwakke wind tussen zuid en zuidwest.

Het weekeinde en de jaarwisseling
Op oudejaarsdag blijft het naar verwachting droog, alsook tijdens de jaarwisseling. Er is wel meer bewolking en er is kans op mist. De nachtelijke minima schommelen rond het vriespunt. In de loop van nieuwjaarsdag kan er wat regen vallen. De maximumtemperatuur stijgt tijdens oud en nieuw overdag naar 5 à 6 graden. Er waait een matige wind tussen zuid en zuidwest.

Weetje
December 2016 is na de ijzige december van 2010 voor de zesde maal zacht verlopen, maar veel minder zacht dan december 2015. Toen werd het op 25 dagen meer dan 10 graden. Deze december gebeurde dat op 3 dagen. December is iets zonniger dan normaal. Met circa 25 mm neerslag (75 mm normaal) is het zeer droog, de droogste december van deze eeuw tot dusver.

Parkeerterrein Hein Keverweg officieel geopend

LAREN - Het openbare parkeerterrein aan de Hein Keverweg, bij Singer Laren, is donderdagmiddag officieel geopend. Wethouder Ton Stam en Evert van Os, algemeen directeur van Singer Laren, reden gezamenlijk het terrein op.

Onder het openbare parkeerterrein is een grote waterberging gerealiseerd. Deze fungeert als overstort voor een geavanceerd infiltratiestelsel dat rondom Singer Laren en in de omliggende straten wordt aangebracht. Deze waterberging is een van de maatregelen die de gemeente Laren in de openbare ruimte treft om in de toekomst wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen.

Eerste stap
Algemeen directeur Evert van Os, Singer Laren: "We zijn zeer verheugd dat er na al die jaren een definitief parkeerterrein is voor de bezoekers van Laren en Singer in het bijzonder. Dit zeg ik mede namens alle omwonenden van Singer Laren. Dit mooie parkeerterrein nodigt zeer uit om Singer Laren te bezoeken en te komen genieten van ons diverse culturele aanbod. Dit is een prachtige eerste stap in de oplevering van de nieuwbouw van Singer en omliggende buitenruimte."

Op schema
Wethouder Ton Stam: "Ik vind de parkeerplaats een echte aanwinst: het terrein is groen en goed verlicht. Ik ben er trots op dat we het parkeerterrein in goed overleg met omwonenden hebben kunnen realiseren. De reconstructie van de gehele buitenruimte en omliggende wegen, inclusief de aanleg van de infiltratievoorzieningen, ligt goed op schema. Ik kijk uit naar het eindresultaat."
Singer Laren realiseert een nieuw, duurzaam theater. De gemeente Laren vernieuwt het aangrenzende gebied en pakt de gehele buitenruimte en de wegen rondom Singer aan. De oplevering van het parkeerterrein is een eerste stap in deze gebiedsreconstructie. Naar verwachting is het totale project in het najaar van 2017 afgerond.

Zie voor foto's belnieuws.nl.

Foto: Ab Walet

Mistig hè? Waar moet het heen? Velen lijken de weg niet meer te kunnen vinden, raken verdwaald in de wirwar van boompjes in het valse licht. Nemen hun toevlucht tot vreemde maatregelen, gebaseerd op redenaties die alleen in hun eigen benevelde brein te volgen zijn. Ik hoop dat in het nieuwe jaar de zon weer volop mag doorbreken, dat alle flarden weggeblazen mogen worden. En dat iedereen elkaar dat licht ook gunt. De beste wensen.

UW WONING VERHUREN? verhuur aan expats, organisaties & young professionals INTERHOUSE HILVERSUM verhuurprofessionals & vastgoedbeheer 035-303 13 20 www.interhouse.nl

NIEUW: PedicureSalon Esther 06-81118546, ProVoet-geregistreerd.

Gezocht: oud, antiek speelgoed, treinen, motorfiets, auto etc. Mag ook defect zijn, ook hout en metaal speelgoed.
035-6938689

Privéles Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans. 035 6839235

De Klusjesman met oplossingen. DFS Facilitaire diensten. Particulieren en Bedrijven. 06-36198050 / 035-7519985

Voor alle AANLEG en ONDERHOUDin uw TUIN, bel: 06-10400788 voor een scherpe prijs

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Broeken ook bandplooi
Petten en meer…
Kapelstr. NR14
www.nr14bussum.nl

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

11 / 16

Camiel Boomsma (links) en Ivan Penkov geven 8 januari een recital op twee piano’s in het Rosa Spier Huis in Laren. Foto: Rosa Spier Huis

donderdag 29 december

Oliebollenbingo

Johanneshove Laren 14.30 uur

Werk van Barbara Houwers is nog tot en met 15 januari te zien in de (h)Artgalerij in het Brinkhuis in Laren.

De oliebollenbingo begint om 14.30 uur. Koster: € 2,50. Speel gezellig mee.

Bootcamp met Dance-Point & SHH

Dance-Point Huizen 19.30 uur

Nog even lekker sportief het oude jaar afsluiten en volledig gezond het nieuwe jaar in. Sporten, dansen, lachen, hardlopen: dat is de bootcamp bij Dance-Point in samenwerking met Sportief Hardlopen Huizen. We starten om 19.30 uur met een danswarming-up. Daarna gaan we naar buiten voor een uur kracht- en conditietraining. We sluiten de bootcamp rond 21.30 uur af met een cooling-down en een drankje aan de bar. Iedereen mag en kan meedoen. € 6,50.

zaterdag 31 december

Oudejaarsdienst Dorpskerk

Dorpskerk Blaricum 20.00 uur

De traditionele Oudejaarsdienst in de Dorpskerk is een goede manier om het jaar af te sluiten.

maandag 2 januari

Kringloopwinkel

Kringloopwinkel Stichting Servitas Huizen13.30 uur

Zoekt u leuke en goedkope spullen, kom dan naar de gezellige kringloopwinkel van Stichting Servitas. Open van 13.30 tot 16.00 uur. Wij hebben een grote sortering meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, boeken, dvd’s en cd’s. Alles voor een prikkie. U kunt bij ons spullen inleveren. Bel naar 035-5262931 om de spullen te laten ophalen. De opbrengst van onze kringloopwinkel komt ten goede aan ouderen en sociaal zwakkeren in onze samenleving.

3 januari tot 8 januari

Groepsdansen

Dance-Point Huizen 19.00 uur

Tussen 19.00 en 22.00 uur leer je in deze groepslessen diverse groepsdansen aan waarbij je geen partner nodig hebt. Iedereen is van harte welkom, dus neem je vrienden, collega's, buren, familie mee en kom en avondje dansen. € 5,- entree.

woensdag 4 januari

Kringloopwinkel

Kringloopwinkel Huizen 19.00 uur

Medewerkers van de Kringloopwinkel Huizen nemen het initiatief om hun winkel elke woensdag van 19.00 tot 21.00 uur te openen. Door de uitbreiding van de openingstijden kan nog stelliger de doelstelling van deze vrijwilligersorganisatie bereikt worden: door de verkoop van vriendelijk geprijsde artikelen gelden genereren voor maatschappelijke organisaties binnen de gemeente Huizen en de regio. Vanavond ontvangen de eerste 25 klanten bonnen die recht geven op 25% korting op de aanschaf van artikelen.

Biodanza - muziek, beweging, plezier!

Bewustzijnscentrum BALA Huizen 19.45 uur

Wil je in het nieuwe jaar meer bewegen? En wel zo dat je er intens blij van wordt? Dan is Biodanza wellicht iets voor jou. Biodanza is een unieke manier van bewegen op muziek; het is vooral een uitnodiging om te dansen vanuit je gevoel en het plezier daarvan te beleven. Wekelijkse deelname heeft een positief effect op je welzijn: het vergroot je levensvreugde en brengt je al dansend in balans. Voor meer info en aanmelden: zie www.biodanza-dansvanhetleven.nl of bel 06-29252929.

donderdag 5 januari

Kristal in de mandala

Manondala's Huizen 13.00 uur

Je maakt nader kennis met de kristal in de mandala. De les begint met een geleide meditatie, zodat je in je eigen energie komt. Daarna leggen we het thema nader uit en zetten we samen de mandala op. De mandala kan thuis verder worden ingekleurd. Deze workshop is goed te volgen voor beginners en gevorderden. Tekentalent is niet vereist. € 25,-. Opgeven via: www.manondalas.nl.

vrijdag 6 januari

Mamacafé

Holleblok Huizen 10.00 uur

We gaan het hebben over onze goede voornemens. Hebben we die? En natuurlijk bijkletsen over de afgelopen feestdagen. Alle (aanstaande) ouders met kinderen tot vier jaar zijn van harte welkom. 10.00 - 11.30 uur.

zaterdag 7 januari

Nieuwjaarsreceptie s.v. Huizen

Sportvereniging s.v. Huizen 16.00 uur

Op 1 januari 2017 bestaat s.v. Huizen 90 jaar, een feestelijke mijlpaal in de rijke clubhistorie! Het jaar 2017 staat daarom bol van activiteiten. Ook onze nieuwjaarsreceptie staat in het teken van het 90-jarig bestaan. Naast onze leden en sponsors hopen we dan ook besturen van bevriende verenigingen, vertegenwoordigers van de plaatselijke politiek en de gemeente Huizen en andere relaties te mogen begroeten. U bent van harte uitgenodigd in ons clubgebouw op zaterdag 7 januari, van 16.00 tot 18.00 uur.

Danscafé Proost

Dance-Point Huizen 20.30 uur

Dance-Point gaat in 2017 door met dansen! Om 20.30 uur gaan de deuren open en is iedereen welkom voor een proost op het nieuwe jaar. Er staan drankjes en hapjes klaar en er is de hele avond gelegenheid om te dansen.

zondag 8 januari

Pianorecital Camiel Boomsma en Ivan Penkov

Rosa Spier Huis Laren 15.30 uur

Het Rosa Spier Huis opent het nieuwe jaar met een pianoconcert van twee pianovirtuozen: Camiel Boomsma en Ivan Penkov. Zij geven een recital op twee piano’s met werk van Debussy, Mozart/Busoni, Shostakovich en Tchaikovsky/Economou: Notenkraker suite. Boomsma en Penkov hebben prestigieuze prijzen gewonnen en gaven eerder solo-optredens op internationale podia. U bent van harte welkom, een vrijwillige bijdrage aan de kosten wordt op prijs gesteld. Telefoon: 035-5386797.

tot zondag 8 januari

Schoonheid te koop

Singer Laren 12.00 uur

In de tentoonstelling 'Schoonheid te koop. Kunsthandel Frans Buffa & Zonen' geeft Singer Laren, in samenwerking met het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, inzicht in de dagelijkse gang van zaken van de kunsthandel. De kunstwerken belichten elk een eigen detail van de geschiedenis van de kunsthandel. De diversiteit aan relaties tussen de kunsthandelaar en zijn kunstenaars, klanten en verzamelaars loopt als een rode draad door de tentoonstelling. De kunsthandel Frans Buffa & Zonen vestigde zich aan het eind van de 18e eeuw in de Kalverstraat in Amsterdam, en speelde tussen 1790 en 1951 een belangrijke rol in de internationale prenten- en schilderijenhandel.

Energietentoonstelling en meer

Geologisch Museum Hofland Laren 13.00 uur

Al die kerstlichtjes branden niet zomaar vanzelf. Daar is energie voor nodig. Daar kunnen wij je veel over vertellen en over laten zien. Natuurlijk ook over fossielen en mineralen en de geschiedenis van onze aarde. Kom eens langs in de kerstvakantie en neem een kijkje in ons museum.

tot maandag 9 januari

Verkoopexpositie Hans Almekinders

De Trappenberg Huizen 12.00 uur

Hans Almekinders houdt van nieuwe uitdagingen en experimenten. Mede daardoor is zijn werk heel divers: tekenen, aquarel, grafische technieken en ruimtelijk werk in keramiek, brons en ijzer. Zijn beelden in brons kunnen vanaf modelschetsen uitgroeien tot een levensgroot beeld. De houten en ijzeren beelden zijn vaak non-figuratief. Openingstijden: www.kunstroutetrappenberg.nl

tot dinsdag 10 januari

30e BEL-Art-tentoonstelling

BEL kantoor Eemnes 8.30 uur

Bij de 30e BEL-Art-tentoonstelling ziet u werk van kunstenaarsduo MyR en bronzen sculpturen van M. Elise Does. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur. Vrijdag 08.30 tot 13.00 uur. Toegang gratis.

tot zondag 15 januari

Expositie Barbara Houwers

Het Brinkhuis Laren 9.00 uur

Barbara Houwers laat op de prachtige expositiewand in het Brinkhuis oud en nieuw werk zien. Houwers creëert haar werk in het gebied tussen schilderkunst en beeldhouwkunst. In een breed spectrum aan materialen en technieken ontstaan autonome objecten, beelden en mixed media. Vanuit tekeningen en eerdere schilderijen onderzoekt ze de sculpturale ruimte, kijkt ze terug op haar oeuvre, en brengt haar werk in een nieuw verband. Een nieuw thema ontvouwt zich in haar huidige werk: de relatie tussen mens en natuur. In beelden en kleine objecten verbeeldt Houwers in gestileerde vormen en bladmotieven de mens, zijn omgeving en de ruimte.

tot dinsdag 24 januari

Kleur bekennen

Theodotion Laren 12.00 uur

Expositie van Jilles Molenaar. Dagelijks te zien van 10.00 tot 17.00 uur.

Oude en nieuwe A1 bij Muiden

De ingrijpende veranderingen bij de A1 gezien vanuit de lucht

Onderin een deel van het stadje Muiden, verder een wirwar van oude en nieuwe wegen. G.J. Schultz

MUIDEN - Hobbypiloot Gert-Jan Schultz uit Weesp vliegt geregeld over Weesp en Muiden en neemt dan altijd een camera mee. Vanuit de lucht heeft hij een unieke kijk op hoe snel het landschap de laatste jaren verandert.

Schultz kijkt uit over bouwputten, hijskranen, nieuwe stukken snelweg, nieuwe bruggen, een nieuw aquaduct en een steeds groter wordende zandvlakte waar Weesp straks wordt uitgebreid met de nieuwbouwwijk Weespersluis. Daar komt dan straks ook nog de nieuwbouwwijk De Krijgsman in Muiden bij.

De foto is een recente opname, maar toch al weer door de actualiteit achterhaald. Het oude tracé van de A1 verdwijnt namelijk in no time. U herkent het hier nog aan de openstaande brug in het midden van de foto. De brug is inmiddels verdwenen. Het nieuwe tracé ziet u in het bovenste deel van de foto en kruist rivier De Vecht niet bovenlangs, maar via het splinternieuwe aquaduct onder het water door. De enige brug die hier over de Vecht gaat, heet de Spieringbrug en is voor lokaal verkeer.

Perfecte Plaatje in Museum Hilversum

Kim Feenstra en Marco Borsato bewonderen hun museumstukken. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM - Stralend liep Kim Feenstra vorige week zaterdag na de officiële opening door Museum Hilversum. Ze kan eigenlijk nog steeds niet geloven dat haar werk in een museum hangt. "Hallo, ik hang gewoon in een museum." Het model was een van de zeven bekende Nederlanders met een passie voor fotografie die in het tv-programma 'Het Perfecte Plaatje' streden om de eerste plaats. Humberto Tan won de competitie, Kim werd zeer verdienstelijk tweede, Marco Borsato derde. De foto's die de kandidaten gedurende het programma maakten, zijn tot en met oudejaarsdag te zien in Museum Hilversum.

Hilversum wil ruimte maken op Stationsplein

Hilversum wil af van de kantoorkolos voor het station. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM - De gemeente Hilversum wil de leegstaande kantoorkolos op het Stationsplein slopen. Vlak voor kerst werd de gemeente eigenaar van het pand. De sloop past in de ingrijpende herinrichting van het plein die de gemeente voor ogen heeft.

Het gebouw deed lang dienst als kantoor van de GAK, later UWV. Het staat al jaren leeg. Het is veilig te stellen dat het door Hilversummers tot de lelijkste gebouwen van hun gemeente gerekend wordt. Eigenaar Vermid, een ontwikkelaar, kwam er niet uit met de herontwikkeling op korte termijn en verkocht het aan de gemeente. Daarmee heeft de gemeente alle gronden in bezit - en daarmee de regie in handen - voor herontwikkeling van het complete stationsgebied. De definitieve plannen voor het stationsgebied worden in 2017 uitgewerkt. In januari wordt gestart met het maken van een stedenbouwkundig plan.

De wethouders Jaeger en Voorink, belast met de plannen voor herontwikkeling, zijn zeer verheugd met de aankoop door de gemeente. "Hierdoor komt de mogelijkheid voor het maken van een levendig, mooi en groen plein als welkom in de mediastad een stuk dichterbij. De gemeente heeft nu de volledige grip om in een van de minst aantrekkelijke plekken van de stad nieuw en duurzaam leven te blazen. Die kans willen we met beide handen aangrijpen." De gemeente wil door middel van de plannen het station en het centrum beter met elkaar verbinden.

Niet slopen
Opmerkelijk is dat de Historische Kring Albertus Perk, Stichting Hilversum pas Op!, het Cuypersgenootschap en Heemschut Noord-Holland proberen de sloop tegen te gaan. Ze wijzen op de cultuurhistorische waarde en pleiten voor herbestemming.

Oversteek N236 bij Bussum veiliger

BUSSUM - De Franse Kampweg (N236) moet in februari twee weken worden afgesloten vanwege de eerste fase van de werkzaamheden aan de weg. De weg wordt afgesloten tussen de Naarderweg (N524) en de rotonde aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg.

De weg staat een flinke aanpassing te wachten. De oversteek van de Franse Kamp naar de Bussumse heide wordt verbeterd. Op dit punt overleed vorige jaar de 13-jarige Tommy-Boy, toen hij bij het oversteken op de fiets werd aangereden door een auto.

De omleidingsroutes worden te zijner tijd aangegeven.

Start bouw Tuin van Blaricum fase 2 een feit

Foto: Tuinvanblaricum.nl

Voor de toekomstige bewoners van de Tuin van Blaricum (fase 2) wordt 2017 een jaar om naar uit te kijken. Hun gloednieuwe huis zal komend jaar worden opgeleverd.

Donderdagmiddag 15 december heeft de feestelijke start bouw plaatsgevonden van de Tuin van Blaricum fase 2. Arjan van Asselt, directeur Heilijgers Projectontwikkeling, heeft de nieuwe bewoners welkom geheten en getoost op een voorspoedige bouw.

De toekomstige bewoners graven een tijdcapsule in met hun wens voor de toekomst.

Hierna konden alle kopers hun wens voor de toekomst van de Tuin van Blaricum in een tijdscapsule achterlaten en in de grond bij de woning ingraven. Hiermee is het startsein gegeven voor de bouw van een prachtig nieuw deel van de Blaricummermeent.

13 woningen

Dit deelplan bestaat in totaal uit 13 woningen in verschillende typen. Zo komen er drie-onder-een-kapwoningen en twee-onder-een-kapwoningen. In deze fase van de Tuin van Blaricum zijn nog twee twee-onder-een-kapwoningen beschikbaar.
Wie meer informatie over het project wil, kan terecht bij Meijberg Makelaars op 035-624 22 66, wooncoach Nanna op 06-51351971 of kijken op www.tuin-blaricum.nl.

Gooise Zomer in Blaricum

De Blaricummermeent wordt uitgebreid met het project Gooise Zomer. De eerste schetsen worden getoond op de projectwebsite van ontwikkelaar BPD: Gooisezomer.nl.

De wijk wordt door groen en doorvaarbaar water omgeven en er komen 28 twee-onder-een-kap- en 6 vrijstaande woningen. Een aantal huizen ligt direct aan de Meentstroom die via een sluis toegang geeft tot het Gooimeer. De woonoppervlakten variëren tussen de 139 m2 en 208 m2. Indicatieve prijzen vanaf € 450.000 v.o.n. voor een twee- onder-een-kapwoning. De verkoop en tevens het moment waarop de definitieve prijzen bekend worden gemaakt, start naar verwachting in april 2017.

Liever aflossen dan sparen

Nederlanders lossen dit jaar naar schatting voor meer dan 10 miljard extra af op hun hypotheek. Dat blijkt na rondvraag van de NOS bij de grootste banken van Nederland.

Nu de spaarrekening nauwelijks rente oplevert, kijken mensen naar andere mogelijkheden voor hun geld. Het aflossen van hun hypotheek kan dan heel interessant zijn. Dat geldt ook voor het storten in het spaardepot van de spaarhypotheek. Veel mensen lossen in december extra af, bijvoorbeeld om uit fiscale overwegingen het vermogen wat af te romen. De Vereniging Eigen Huis adviseert om eerst goed naar de financiële situatie te kijken voordat je extra aflost. Want wat eenmaal in stenen zit, krijg je er heel moeilijk weer uit.

Handig!


Na het plassen, handen wassen. Voor wie stoeit met het gebrek aan ruimte voor het fonteintje in het toilet, heeft Hotbath deze slimme oplossing: een slimme kraan met bediening aan de uitloop. Dat betekent meer ruimte, makkelijker open en dicht en bovendien minder water knoeien op de rand van de wasbak.

Stijging


Bestaande koopwoningen waren in november 6% duurder dan in november 2015. Deze toename is even groot als in augustus, toen de hoogste prijsstijging in 14 jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Dit jaar zijn er ruim 20% meer woningen verkocht dan vorig jaar.

Koffie!

Foto: Pixabay


69% van de Nederlanders drinkt het liefst koffie van versgemalen bonen. Toch heeft slechts 18% een apparaat voor verse bonen. Dat is niet alleen een kwestie van prijs en ruimte. Liefst 83% vindt het toch te veel gedoe om thuis met de bonen aan de slag te gaan en kiest voor het gemak van bijvoorbeeld pads of capsules.

Schoon!


Voor de dagelijkse reiniging van je spoelbak is water en afwasmiddel voldoende. Maar voor een goede hygiëne is wekelijks een grondige reinigingsbeurt verstandig. Daarvoor heb je bijvoorbeeld Inox Care, een pasta die rvs reinigt en beschermt. Een beetje Inox Care, een spons met koud water, naspoelen, klaar!