BelNieuws

7 september 2016

BelNieuws 7 september 2016


Fusieklokken luiden nog niet in BEL-gemeenten

Eerste reacties op rapport bestuurskrachtmeting

BEL - De uitslag van het bestuurskrachtonderzoek naar de gemeenten in Gooi en Vechtstreek werd vorige week bekend. Laren en Blaricum kwamen niet slecht uit het onderzoek, want de bestuurskracht is goed. De samenwerking in de BEL Combinatie blijkt echter zijn zwakke plekken te hebben. Daarnaast concludeert het rapport dat regionale opgaven beter kunnen worden opgepakt in een groter verband. Daarom komt nu de aanbeveling om uiteindelijk tot maximaal drie gemeenten te komen in 2023. Wat kunnen de BEL-gemeenten daarmee?

Op die vraag een antwoord geven is nog wel vroeg. Zeker ook omdat er in de drie BEL-gemeenten nog een dialoog wordt gevoerd met de inwoners. Eemnes is daar het verste mee en deed als Utrechtse gemeente niet mee aan het bestuursonderzoek.

Eemnes
Burgemeester Roland van Benthem feliciteert Blaricum en Laren namens het Eemnesser college met hun wederom bewezen bestuurskracht en laat weten dat Eemnes nog steeds vindt dat met de BEL bewezen is dat er ook andere oplossingen zijn dan een fusie om de bestuurskracht van Gooi en Vechtstreek te verbeteren.

Zelfstandigheid
De inwoners van Eemnes spraken zich bovendien uit voor zelfstandigheid van de gemeente. Zo'n 75 bewoners bespraken maandag de conclusies van de dialoog samen met raadsleden. Wilma de Boer van de PvdA in Eemnes nam het initiatief tot de dialoog. Daarvoor had zij al laten weten met PvdA-BEL een voorstander te zijn voor een BEL-fusie. "In Eemnes is gekozen om met de bevolking in gesprek te gaan over de toekomst, omdat wij graag een weloverwogen en gedragen besluit willen nemen. Nu blijkt dat de bevolking heel duidelijk een voorkeur uitspreekt voor het bewaren van een zo groot mogelijke zelfstandigheid van Eemnes, kunnen wij daar niet zomaar aan voorbijgaan uiteraard. Binnen de PvdA BEL zal hierover opnieuw gesproken moeten worden. Daarnaast is het voor Eemnes uiteraard ook heel spannend waar Laren en Blaricum voor gaan kiezen. Mochten zij bijvoorbeeld willen samengaan met Huizen, dan is die BEL-fusie immers sowieso al van de baan."

Blaricum
In Blaricum is het college verheugd over de bewezen bestuurskracht: "Welke oplossing wat betreft Blaricum het meest passend is, gaan we de komende twee maanden met onze inwoners en de gemeenteraad bespreken. Hierbij worden de uitkomsten van het onderzoek betrokken. De resultaten van de dialoog en de conclusies van de gemeenteraadsleden met betrekking tot de toekomst van Blaricum binnen de Regio Gooi & Vechtstreek bespreken we naar verwachting in de gemeenteraad op 1 november. Vervolgens zullen wij onze reactie op het onderzoeksrapport voor 14 november aan de provincie sturen."
In Blaricum nam de VVD het initiatief tot de dialoog met inwoners. Rosmarijn Boender: "De VVD hecht er namelijk aan om ook mee te nemen hoe de inwoners hun dorp in de (nabije) toekomst graag zien. En wat de inwoners belangrijk vinden in de rol die het gemeentebestuur daarin heeft, bijvoorbeeld. De VVD-fractie kijkt uit naar de resultaten van deze inbreng vanuit de bewoners."

Over de uitkomsten van het onderzoeksrapport zegt ze het volgende: "In Blaricum houden wij uiteindelijk op 1 november speciaal een extra raadsvergadering over dit belangrijke onderwerp, de gewenste bestuurlijke toekomst van Blaricum. In aanloop naar die raadsvergadering zullen wij dus nog de nodige informatie ontvangen die onze mening mede zal gaan vormen."

Lees verder op pagina 2, waar ook reacties uit Laren staan.

Geen gewonde bij ongeval Pulling Eemnes

Bij pulling met tractoren ging er één op zijn kant. Foto: Bob Awick

EEMNES - Pulling Eemnes vierde dit jaar haar 5-jarig jubileum. Zowel op vrijdag als zaterdag waren daarom diverse wedstrijden georganiseerd. Op de agenda onder andere de caravanrace, trekkertrekwedstrijden en die van de vrachtwagens. Spectaculair om naar te kijken en niet geheel ongevaarlijk. Dat bleek toen zaterdag de tractor van een van de deelnemers op zijn kant ging. Voorzichtig werd de bestuurder bevrijd en gelukkig bleek deze uiteindelijk helemaal in orde te zijn en weer zelf te kunnen lopen. Het was wel even schrikken. Kijk voor meer foto's van het evenement op pagina 9.

VVD raadslid Eemnes stopt

EEMNES - Monique van der Linde, raadslid voor de VVD in Eemnes, stopt. Zij heeft gisteren haar ontslagbrief aangeboden aan de burgemeester.

Van der Linde geeft in de brief aan te stoppen vanwege een nieuwe functie op haar werk. Daardoor blijft er steeds minder tijd voor andere dingen over, waaronder haar raadslidmaatschap.

Opvolger
Henk Zunnebeld wordt in de brief vermeld als opvolger van Van der Linde. Een en ander moet nog wel via de formele weg bekrachtigd worden. Tot die tijd is Van der Linde nog officieel raadslid en pas na de benoeming van een opvolger zal zij zich uit haar functie terugtrekken.

Aantal sociale huur-woningen Eemnes stijgt

EEMBES - Huurdersvereniging HBV, woningcorporatie De Alliantie en de gemeente Eemnes zijn het eens geworden over de prestatieafspraken voor 2016. De partijen hebben ondere andere afgesproken dat het aantal sociale huurwoningen in Eemnes gaat stijgen.

Het aantal sociale huurwoningen in Eemnes zal aan het eind van 2016 per saldo met dertien gestegen zijn. De eerdergeldende afspraken hebben geleid tot een afname van de woningvoorraad in de sociale huursector. De komende jaren moet de voorraad sociale huurwoningen verder stijgen. De onderhandelingen over de prestatieafspraken voor 2017 worden binnen afzienbare tijd ook afgerond. Onderdeel van die afspraken is nieuwbouw van vijfentwintig sociale huurwoningen in de Zuidpolder.
Tot slot is afgesproken dat De Alliantie start met het zogenaamde 'nul op de meter-project' in de Noordbuurt. Hierbij wordt de woning energieneutraal gemaakt.

4450

mensen hebben een baan
in Laren (bron: LISA 2015)

Vacatures Vrijwilligerscentrale

Baliemedewerker voor dinsdag- en donderdagochtend
De Vrijwilligerscentrale zoekt versterking voor de ontvangstbalie. Je neemt de telefoon op, verwerkt o.a. vacatures en informeert bezoekers over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Vertrouwd zijn met de computer, administratieve ervaring en een goede taalbeheersing – mondeling én schriftelijk – zijn nodig. Je bent representatief en zorgvuldig in de omgang met mensen. Je werkt makkelijk samen, maar kunt ook zelfstandig werken. De VC staat midden in de maatschappij, daarbij past een flexibele medewerker met een 'open mind'. Tijden op dinsdag- en donderdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur. Contactpersoon: Manja Lindeman, tel. 035-5267553 of m.lindeman@vchuizen.nl

Digivaardigheden
DigiTaalhuis Gooi zoekt een vrijwilliger die op maandagmiddag bezoekers ontvangt en helpt vraag en aanbod bij elkaar te brengen op het gebied van taal- of digivaardigheden. Je begeleidt de bezoekers in hun zoektocht naar een passend aanbod als een echt 'wegwijzer'. Je bent geïnteresseerd in mensen met verschillende culturele achtergronden. Je krijgt een training aangeboden. Zie ook www.taalvoorhetleven.nl Contactpersoon: Grippeling, tel. 06-15524509 of a.grippeling@gooisebibliotheken.nl
Stand-by bij evenementen
Het Rode Kruis zoekt vrijwilligers die stand-by willen staan bij geplande evenementen. Je verleent waar nodig eerste hulp. Je blijft rustig in stressvolle situaties en stelt betrokkenen gerust. Je kunt belangrijke informatie goed doorgeven aan een professionele hulpverlener. Een diploma Eerste Hulp is verplicht. Contactpersoon: Esther Droste, tel. 035-6922622 of vrijwilligerswerkgooienvechtstreek@rodekruis.nl

Welpenleiding
Scouting Montgomery zoekt enthousiaste en actieve vrijwilligers om de welpengroep (7-10 jaar ) te begeleiden. Je begeleidt de wekelijkse activiteiten, bedenkt uitdagende spellen en werkt graag met kinderen en in de natuur. Contact: Diana Goossens, tel. 06-42998702 of diana.goossens@ziggo.nl

Naar een voetbalwedstrijd met Dennis
Dennis (37) is gek op voetbal. Ajax is zijn favoriete club, maar hij juicht ook voor anderen. Hij zou graag zijn enthousiasme met iemand delen en eens in de maand een voetbalwedstrijd willen bekijken, live of op tv. Vind jij het leuk om met iemand met het syndroom van Down je passie te kunnen delen? Contact: Olga Fakkeldij, tel. 035-6463803 of maatschappelijkeinzet@sherpa.org

Weerbericht

Zonnige perioden, vrij warm, kans op een bui
Een zone van hoge luchtdruk boven West-Europa schuift op in oostelijke richting. Met een zuidelijke tot zuidoostelijke stroming stroomt warme droge lucht onze richting uit. Het kwik bereikt nazomerse waarden van rond 25 graden. De hogedrukinvloed neemt geleidelijk af. In het weekeinde naderen oceaanstoringen vanuit het zuidwesten. De kans op een bui neemt toe.

Donderdag + vrijdag
Voor donderdag wordt droog en vrij zonnig weer verwacht. De matige zuidoostenwind draait later op de dag naar zuidwest. De maximumtemperatuur komt uit op 25 à 26 graden. Voor vrijdag worden zonnige perioden verwacht, maar er passeren ook enkele wolkenvelden. Het blijft nog droog. Er waait een meest matige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 22 à 23 graden.

Het weekeinde
In het weekeinde wordt het nazomerweer wat minder uitbundig. In de loop van zaterdag komt er wat meer bewolking en de kans op een bui neemt toe. Het wordt nog wel 23 of 24 graden, maar vanaf zondag valt de temperatuur terug naar circa 20 graden als maximum. Er kan zondag een bui vallen, maar er is ook ruimte voor de zon. Er staat een matige westenwind.

Weetje
Het was de zonnigste augustus sinds 1995. Dat kwam geheel voor rekening van de 2e helft van de maand. De 1e helft was somber en tevens koel. De gemiddelde temperatuur over de hele maand bedroeg 17.9 graden, tegen 17.5 normaal. De 2e augustushelft heeft het beeld van de wisselvallige zomer iets opgepoetst. Die verbetering krijgt een vervolg in deze september.

Fusieklokken luiden nog niet in BEL-gemeenten

Vervolg van pagina 2

Rosmarijn Boender gaat verder: "Vooruitlopend daarop kan ik wel zeggen dat VVD-Blaricum hecht aan een professioneel en hoogwaardig openbaar bestuur ten behoeve van het algemeen belang van alle inwoners van Blaricum. En ook professioneel in relatie tot omliggende gemeenten in de regio. Indien blijkt, met alle afwegingen die wij als fractie moeten gaan maken, dat een bestuurlijke fusie hiervoor de meest duurzame toekomst voor Blaricum biedt, dan staat VVD-Blaricum daar dus voor open. Maar een bestuurlijke fusie kan geen doel op zich zijn voor VVD-Blaricum."

Laren
Het college van Laren laat weten de inhoud van het rapport nog nauwgezet te bestuderen "en wisselt daarna van gedachten hierover met de raad".

Uit de bocht
Peter Calis van Larens Behoud is met zijn partij een voorvechter van de zelfstandigheid van Laren. Op de website van de partij laat hij weten blij te zijn dat Laren bestuurskrachtig is bevonden: "Maar Deloitte stelt dat versterking van de regionale samenwerking alleen maar zou kunnen door FUSIE!! Terwijl juist op dat vlak veel betere mogelijkheden bestaan. Bij de aanbevelingen vliegt Deloitte dus gigantisch uit de bocht. Wij hopen en zullen er actief aan werken dat de provincie door deze 'grootheids- en fusiewaanzin' heen kan kijken. Larens Behoud voelt zich door het rapport zeer gesterkt in onze overtuiging dat een blijvende zelfstandigheid van ons dorp de beste garantie is voor een hoge kwaliteit van leven in onze gemeenschap." Daar wil hij het bij laten, om net als de andere fractievoorzitters terughoudend om te gaan met de inhoud en deze verder zorgvuldig af te wegen.

Dialoog
Daarnaast loopt er ook nog een dialoog in Laren gericht op wat inwoners graag willen zien als het gaat om de toekomst van hun dorp. Dit zal de raad ook meenemen.

Foto: Ab Walet

Een met kroos bedekte brede sloot op de grens van Huizen en Naarden. Aaneengesloten groen alsof het een wegdek is. Overhangende bomen met hun schaduw. Het licht van de zon geeft gele vlekken op het oppervlak. Daarop al wat verschrompeld blad van de bomen. Is het een teken van de herfst die voor de meteorologen al begonnen is? De R is in maand. Een enkeling is alweer begonnen met levertraan. Ik wacht liever nog even.

'Elk jaar organiseren wij een mooie Matthäus Passion'

Marijke en Mariëtte zijn vrijwilliger bij de Stichting Laren Klassiek

Marijke van der Pas (links) en Mariëtte Nieuwboer voor de deur van de Larense basiliek waar de Matthäus Passion wordt opgevoerd. Foto: Koosje de Beer

door Koosje de Beer

Vrijwilligersavond

De gemeente Laren organiseert samen met vrijwilligersorganisatie Versa Welzijn op 9 september een vrijwilligersavond om alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten. De avond wordt gehouden in het Brinkhuis en begint om 20.00 uur. Hiervoor hebben zich zo'n honderd vrijwilligers aangemeld. De aanmelding is gesloten, maar degenen die toch nog willen komen, kunnen dit alsnog melden bij jhospers@versawelzijn.nl.

LAREN - Laren zet vrijwilligers in het zonnetje met een avond op 9 september waar iedereen welkom is die iets voor een vereniging, club, kerk of buurt doet. Wij spraken voor het BELNieuws alvast met enkele vrijwilligers over het werk dat zij met hart en ziel doen. Vandaag het verhaal van Mariëtte Nieuwboer en Marijke van der Pas. Zij zijn bestuursleden van de Stichting Laren Klassiek.

"Ik vind het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen", zegt Mariëtte beslist. "Voordat ik twee jaar geleden door Leo Janssen werd gevraagd voor het bestuur van Laren Klassiek, was ik verantwoordelijk voor de pr en het werven van vrijwilligers bij Pink Ribbon. Het verzoek van Leo kwam precies op het juiste moment, want na zeven jaar had ik bij Pink een mooi netwerk van vrijwilligers opgebouwd en werd het tijd voor iets anders."
"Het leuke van vrijwilligerswerk is dat je er altijd iets van leert", luidt haar vervolg. "Ik wist weinig van de muziekwereld, maar in de twee jaar dat ik in het bestuur zit, heb ik wel de grote namen leren kennen. Zo zijn we er best trots op dat we een gerenommeerd dirigent als Ton Koopman hebben kunnen strikken voor het Weihnachtsoratorium dat we 14 december in de Sint Jansbasiliek organiseren en voor de Matthäus Passion in 2017."

Mariëtte: 'Het leuke van vrijwilligerswerk is dat je er altijd iets van leert'

Leskist
Marijke kende als muziekdocent deze wereld vanzelfsprekend wel, maar is bestuurslid geworden nadat ze een artikel las over Laren Klassiek. "Ik woon nog niet zo lang in Laren en het leek me een mooie insteek om het dorp van binnenuit te leren kennen", vertelt ze. "En dat is zeker gelukt! Zo ben ik dit jaar bijna twee maanden fulltime beziggeweest met de theatermuziekvoorstelling Cecilia." Deze voorstelling met mime en muziek, bedoeld voor de groepen 1, 2 en 3 van de basisschool, was een bijzonder initiatief om het tienjarig bestaan van Laren Klassiek luister bij te zetten. "Voordat we 800 kinderen naar de basiliek lieten komen, heb ik eerst op alle scholen een gastles gegeven waarin ik het verhaal van Cecilia heb verteld", blikt Marijke terug. "Daarbij kregen de scholen een leskist waarmee de kinderen zelf een waterorgeltje konden maken."
Mariëtte knikt instemmend. "De bewondering van sommige kinderen toen ze de kerk binnenkwamen, zal ik niet snel vergeten. Ook tijdens de voorstelling zelf waren ze muisstil. We zouden dit soort voorstellingen graag vaker willen doen, maar dan met subsidie of sponsoring. We hebben het nu als stichting zelf betaald en ons geld is op."

Matthäus Passion
Het belangrijkste evenement dat de stichting elk jaar organiseert is de Matthäus Passion. "Van dit bekende muziekstuk van Bach zijn verschillende bewerkingen", legt Marijke uit.
"Meestal wordt de bewerking van Mendelssohn uitgevoerd, maar dit jaar hadden we de minder bekende versie van Robert Franz. Ik vond het een spektakel! Vooral ook omdat het klavecimbel was vervangen door een piano forte, een heel groot en imposant instrument dat bijna het hele podium in beslag nam."
De beide bestuursleden zijn nu druk bezig om de marketing en public relations voor de uitvoering op 9 april volgend jaar in gang te zetten. Mariëtte: "We maken bijvoorbeeld nu al afspraken met de omliggende horeca om de mensen in de pauze op te vangen. En voor de lezers is het misschien wel handig om te weten dat ze kaarten kunnen bestellen op onze site Larenklassiek.nl", besluit ze professioneel.

Marijke: 'Een mooie insteek om het dorp
te leren kennen'

17e Lions Old Timer Festival zondag in Blaricum

Liefhebbers kunnen hun hart ophalen. Foto: Bob Awick

BLARICUM - De Lions Club Blaricum-Laren organiseert zondag 11 september voor de 17e keer het Old Timer Festival, ook wel Gooische Rally genoemd.

De opbrengst van het evenement wordt dit jaar aan drie goede doelen geschonken: de Stichting de Droomboom, de Voedselbank Naarden-Bussum en Gooi en omstreken en de Benjamin Foundation.

Deze editie wordt weer een sportieve en uitdagende rally voor automobiel en equipe. Deelnemers kunnen zich vanaf 8.00 uur melden; de auto's worden in de straten rondom de muziektent in het dorp van Blaricum geparkeerd. Om 9.00 uur vindt er een briefing plaats en vanaf 9.30 uur zullen de ruim honderd deelnemende oldtimers vertrekken en in de verschillende klassen een spannende strijd voeren om de juiste routes en controles op tijd te vinden. De lunch zal worden gehouden op een unieke locatie en ook het traditionele ringsteken voor cabrio's wordt gehouden.

Muzikaal
Vanaf 15.30 uur komen de deelnemers terug en parkeren weer in de straten rondom de muziektent. Dan is er ook een muzikaal programma voor de deelnemers en bezoekers.

Prijsuitreiking
Tijdens het festival wordt er ook een loterij gehouden. De trekking vindt om 17.30 uur plaats. Rond 18.00 uur vindt de prijsuitreiking van de rally plaats door onder andere jonkheer Gijs van Lennep, oud-coureur, en Thijs Linthorst, voorzitter van Lions Club Blaricum-Laren.

Zie voor meer informatie de site gooischerally.nl.

Poort biedt toegang voor onderhoud en calamiteiten

Foto: Bob Awick

BLARICUM - Is het een doorgang voor de snelle bus? Dat was de vraag die toch wel bij enige lezers rees toen ze deze poort in de Blaricummermeent zagen verrijzen. Dat is het niet! De poort, die nog middels een deur zal worden afgesloten, zal toegang bieden aan onderhoudsverkeer aan de achterkant van het geluidsscherm. Daar ligt een onderhoudspad dat gebruikt wordt om het scherm en de watergang die er achter ligt te kunnen onderhouden. Daarnaast zal de brandweer gebruikmaken van het onderhoudspad als er calamiteiten zijn op de A27.

'Hij werd opgewacht door twee mannen met bivakmutsen'

Schrik zit erin na overval Café d'Ouwe Tak

BLARICUM - Twee gewapende mannen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag Café d'Ouwe Tak overvallen. De daders bedreigden het barpersoneel en vluchtten met hun buit. De schrik zit erin na de overval, vertelt eigenaar Marise van de Koot aan Radio 6FM daags na de overval.

Vaste gast zag ze nog lopen en waarschuwde de tennisvereniging

"We hadden donderdag een drukke avond gehad. Op een gegeven moment loopt het leeg en rond 24.00 uur gingen de mensen op het terras ook weg. Toen is de barman binnen gaan opruimen en schoonmaken", vertelt Marise.
Ze vervolgt haar relaas: "Hij wilde aan de achterkant weg om naar huis te gaan en is daar opgewacht door twee mannen met bivakmutsen en moest onder dwang van een pistool de zaak weer openmaken." Ze legt uit dat ze net een prachtige alarminstallatie hebben aangeschaft. "Maar als je een blaffer tegen je hoofd hebt staan, dan heb je daar niets aan. Tegen onze medewerkers hebben we ook altijd gezegd: geef alles mee. Ga niet de held uithangen en werk gewoon mee."
Dat het om een groot bedrag gaat dat tijdens de net gehouden Kermisweek is binnengekomen, spreekt ze tegen. "We romen normaal elke dag af, maar toevallig hadden we dat nu niet gedaan en er lag geld in vanaf maandag. Daarnaast hebben ze sigaretten meegenomen", aldus Marise.
Een vaste gast van het café heeft ze nog zien lopen. "Hij kwam van de tennisvereniging en heeft daar naartoe gebeld om ze te waarschuwen omdat het barmeisje alleen was met nog een andere gast. Die is bij haar gebleven. Achteraf beschreef hij dezelfde daders als bij ons."

De politie zette een helikopter in, maar de daders werden niet gevonden. Gezocht wordt naar twee mannen tussen de 1.80 en 1.85 meter lang. Ze spraken met een buitenlands accent en waren gekleed in zwarte trainingspakken. Na de overval zijn ze richting de Schapendrift gerend.

Djelko van Es

Voorzitter Blaricumse Ondernemers Vereniging, recreantentrainer Volleybalver. Smashers, 55 jaar, sinds 2000 in Laren

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik ben architect/eigenaar van het architectenbureau Architectuur & Advies in Blaricum, dat rond 1908 is ontstaan uit een samenwerking tussen Gratama, Berlage en Dudok."

Waarom is een ondernemersvereniging belangrijk?
"Omdat je in het dorp toegevoegde waarde biedt voor ondernemers en winkeliers. Je kunt samen meer bereiken dan als ondernemer alleen, waarbij onderlinge commitment de sleutel voor succes is."

Wat heb je met volleybal?
"Volleybal is een prachtige teamsport, gezellig, gevarieerd en voor alle leedtijden en niveaus."

Met wie zou je graag nog eens een gesprek willen?
"Het was ooit de bedoeling dat ik in een bijzondere setting Mandela en Gorbatschov zou ontmoeten. Gespreksstof genoeg."

Waar maak je je zorgen om?
"In Laren maak ik mij vooral zorgen om de relatie tussen gemeente en burgers. Om betrouwbaarheid. Om onbegrip en onwil. Er is wel wat voor verbetering vatbaar."

Wat is je favoriete plek in Laren?
"De dorpskern en het fenomenale uitzicht op de hei bij het St. Janskerkhof."

Laren mist nog ...?
"De ondertunneling van de snelwegen. Wat een stilte."

Onder of boven de 25 graden?
"Allebei, gezonde afwisseling."

Fusie of zelfstandig?
"Niet bang zijn voor fusie of afgeleide vorm daarvan. De lokale eilanden worden uiteindelijk te klein voor het grote geheel."

Naar welk land zou je nog willen?
"Alaska en Groenland. Prachtige natuur."

Welke droom zou je nog in vervulling willen zien gaan?
"Promoveren op het thema architectuur en gezondheid."

Wat is je favoriete spreuk?
"Het eerste idee is vaak het beste."

Favoriete tv-serie?
"'House of Cards' met Kevin Spacey."

Bijzondere Open Monumenten-dag Eemnes

EEMNES - De Historische Kring Eemnes organiseert zaterdag 10 september weer de Open Monumentendag. Bijzonder op deze dag is de onthulling van monumentenschildjes die op een veertigtal gemeentelijke en rijksmonumenten zullen gaan prijken.

De onthulling zal plaatsvinden om 11.00 uur in de nabijheid van de Oudheidkamer, waar de inloop om 10.45 uur start.

De drie kerkgebouwen en het gemaal aan de Korte Maatsweg zijn van 11.00 tot 16.00 uur te bezichtigen. Op elk heel uur, van 11.00 tot en met 15.00 uur, worden de kerkklokken van het Dikke Torentje geluid door het Eemnesser Klokkenluidersgilde. Ook kan de toren van de Grote Kerk aan de Kerkstraat 16 worden beklommen. Dit kan van 11.00 tot en met 15.30 uur en kost 1 euro, waarmee de Historische Kring wordt gesteund.

In&Uit Markt bij De Hilt

EEMNES - De In&Uit Markt wordt zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur in en rondom De Hilt gehouden.

Op de In&Uit Markt staan ruim 40 verenigingen en organisaties uit Eemnes en omstreken paraat om belangstellenden bij te praten over hun aanbod. Zij vinden er van alles op het gebied van sport, cultuur, muziek, educatie, maatschappij en ontspanning. Dit jaar nemen weer een aantal interessante nieuwe verenigingen en organisaties deel.

Er zijn diverse activiteiten waar het publiek aan kan deelnemen. Meer info: dehilt.nl.

Iconententoon-stelling Sint Jansbasiliek

LAREN - Een zeer bijzondere iconententoonstelling is tijdens het Open Monumentenweekend van 10 en 11 september in de koffiekamer van de Sint Jansbasiliek te bewonderen. De iconen zijn op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op zondag na de Eucharistieviering van 10.00 tot 17.00 uur te zien.

Op zondag wordt na de Broederschapmis de icoon van de Goede Herder ingewijd. Deze is gemaakt door de bekende iconenschilder Geert Hüsstege uit Eindhoven. De icoon komt daarna te hangen boven de ingang van de dagkapel/koffiekamer. Na deze zondag krijgt deze ruimte de naam Goede Herderzaal.

Thema INmarkt Laren 'Iconen en symboliek'

Tijdens de INmarkt is er ook veel te doen. Foto: Bob Awick

LAREN - De Larense dorpscultuur, het verenigingsleven en vrijwilligerswerk staan weer centraal tijdens de INmarkt die van vrijdag tot en met zondag wordt gehouden. Dit jaar is het thema 'Iconen en symboliek'.

Het weekeinde start met de vrijwilligersavond vrijdag. Zaterdag is het nationale Open Monumentendag. Zondag is er een informatiemarkt met podiumoptredens. De brandweer gaat dan actief op zoek naar vrijwilligers.

Programma
Het uitgebreide programma staat op de website inmarktlaren.nl.

Expo You-R-O-Teens, eyes on Future

Gefotografeerde Europese tieners over hun toekomst in de EU

Onder anderen Rita uit Roemenië werd op de gevoelige plaat vastgelegd. Foto: Monique Neelen

LAREN - De expositiewand (h)Artgalerij in het Brinkhuis in Laren toont tot 26 september de expositie 'You-R-O-teens'. De expositie bestaat uit fotoportretten van Europese tieners tussen de twaalf en negentien jaar, in tekst aangevuld met hun dromen en gedachten over hun toekomst in de EU. Daarnaast zijn er snapshots te zien van de omgeving waarin zij wonen.

De portretten zijn gemaakt door fotografe Monique Neelen. De snapshots zijn van Peter Hardewijn. Zij maakten deze van 2012 tot 2015 tijdens hun reizen door Europa. Het Brinkhuis is de zesde locatie waar de foto's te zien zijn. Eerder hingen ze o.m. in de Centrale Openbare Bibliotheek en bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam.

Groeiproces
Monique: "Peter en ik zijn geïnteresseerd in de Europese ontwikkeling dat soms lijkt op het groeiproces van een tiener. We bedachten dat het interessant zou zijn om portretten te maken van tieners in alle 29 EU-landen en ze tegelijkertijd te vragen hoe ze hun toekomst in de EU zien. Er is zo veel discussie en rumoer over Europa dat ik benieuwd was naar hun ideeën daarover. Allemaal hebben ze daar iets over geschreven en die teksten zijn onderdeel van de tentoonstelling."

De tieners ontmoetten zij in hun eigen omgeving: hun kamer, hun woning of op een plek die zij zelf mochten kiezen. "Van 2012 tot 2015 zijn we steeds een paar maanden per jaar op reis geweest met ons campertje. Het was geweldig om allerlei plekken te bezoeken waar je als toerist eigenlijk nooit komt. Want wie komt er nou zomaar in een Romadorp in Roemenië of een leegstaand hotel in Letland of in Osijek, waar de gaten van de Balkanoorlog nog in de gevels zichtbaar zijn. Als ik foto's maakte was Peter buiten in de omgeving. Daar maakte hij snapshots van wat hem opviel", vertelt Monique.

Prijsvraag
Zondag 11 september verzorgt zij de informele opening tijdens de Inmarkt. Dan is er in het Brinkhuis een open huis van 13.00 tot 17.00 uur. Monique geeft dan een toelichting op het project, dat zonder Europese subsidie tot stand is gekomen. Er is ook een prijsvraag verbonden aan het project. Meer informatie: youroteens.eu.

Damesmodezaak Groot aan de Brink heropend

Burgemeester Elbert Roest, eigenaresse Wilma Kwast en stylist Bastiaan van Schaik. Foto: Bob Awick

LAREN - Groot aan de Brink op nummer 23 is zaterdag heropend door burgemeester Elbert Roest en stylist Bastiaan van Schaik. Eigenaresse Wilma Kwast startte de winkel bijna 20 jaar geleden en verkoopt modieuze kleding voor dames vanaf maat 42. "We hebben ook een nieuwe slogan: Great fashion for great women", vertelt ze trots.

Toen Wilma de winkel aan de Brink 23 in het hartje van Laren begon, richtte ze deze mooi in. "Daarna is er wel een kleinere verbouwing geweest, maar nu hebben we het groots aangepakt. We moesten met de tijd mee. En eigenlijk niet eens dat. We zijn nu zelfs klaar voor 2020 en dat wilde ik ook graag", aldus de eigenaresse.

Ruimer
De zaak oogt door de verbouwing ruimer en overzichtelijk. Ook is het lichter geworden, mede door een grote spiegel die in het midden het licht van buiten reflecteert. Deze dient tegelijkertijd ook als passpiegel. Een mooie vintage-bank met nieuwe bekleding, passend bij het behang, creëert een fijn zitje bij de paskamers achter in de zaak. Klanten reageren enthousiast op de nieuwe inrichting van Groot aan de Brink. "Dat was wel een spannend moment. De winkel is toch mijn kindje."
Wilma heeft inmiddels al dertig jaar ervaring. "Ik ben ooit begonnen als vrijwilliger in een modezaak voor dames met een grotere maat. Zelf draag ik dat ook. Als kind had ik al interesse in mode en dat heb ik nog steeds. Ik word er zelf blij van. Kleding doet iets met je als je het draagt. Het is ook nog steeds mijn passie om een klant gelukkig de winkel uit te zien gaan met een nieuw kledingstuk."
Aan die passie werkt ze hard. "Ik vind het inkopen zelf erg leuk. Vanuit de diverse collecties stel ik de unieke collectie in mijn winkel samen. Nergens is volgens mij zo'n groot assortiment verkrijgbaar als bij ons." Met de opkomst van internet wordt juist bij Groot aan de Brink extra ingezet op de beleving van het winkelen en het geven van advies en styling. "We hebben hier een collectie die wellicht iets meer kost, maar dat merk je wel aan de kwaliteit. Je kunt kledingstukken van ons jarenlang dragen en goed met elkaar combineren. Ze zijn duurzaam, tijdloos en gemaakt van fijn materiaal, waardoor je ze vaak in de zomer en winter aan kunt. Sommige vaste klanten kopen een paar keer per jaar verschillende combinaties voor hun garderobe. Dat kan hier prima. We kunnen de nieuwe outfit hier ook completeren met een bijpassende tas, hoed, sjaal of sieraad. Bijvoorbeeld van mondgeblazen glas."
Ook wordt hoog ingezet op service. Voor vaste klanten worden bepaalde kledingstukken uit de nieuwe collectie apart gehangen. "Wij weten wat ze staat. Ze hoeven dan alleen maar te komen passen om te kijken of de maat goed is en wat er eventueel versteld moet worden." Dat verstellen verzorgen de medewerkers van de zaak zelf. Vaste klanten komen daarom ook graag terug. "Daar doe je het voor."

Spektakel bij Pulling

Pulling Eemnes bracht de caravanrace terug en daar werd van genoten door publiek en deelnemers. Foto's: Bob Awick

EEMNES - De vijfde editie van Pulling Eemnes vond afgelopen vrijdag en zaterdag plaats en was weer een waar spektakel voor de toeschouwers. Voor het eerste lustrum waren speciale activiteiten toegevoegd.

Zo was er op de vrijdagavond een caravanrace. Net zoals die van de jaren 80, die heel Nederland aan de buis gekluisterd hield bij 'Te land, ter zee en in de lucht'. Er werden twee kwalificatieheats gereden voordat de finale volgde met als doel de titel Eemnesser Kampioen caravanrace te winnen. Er werd tot het uiterste gegaan en soms bleef er niets meer van de deelnemende caravans over. Voor de liefhebbers van quads kwam een groep racequads de baan op om een mooie show neer te zetten.

Op zaterdag vonden de traditionele trekkertrekwedstrijden plaats en die waren dit jaar ook groter dan voorheen. Buiten het ongeval dat plaatsvond werd er volop genoten door de deelnemers en het publiek. Daarnaast was er een extra klasse: de Trucks., Vrachtwagens met vermogens tot bijna 2.000 pk.

Gespannen kijkt deze jongen toe.
Brullende PK's trokken zeker de aandacht.
Niet alles bleef heel tijdens de caravanrace.

Ook voor de kinderen was er genoeg te doen en zij vermaakten zich opperbest. De organisatie kan terugkijken op een geslaagd jubileumweekeinde.

11 / 16

Kunstwerken belichten in Singer Laren de aspecten van de kunsthandel. (schilderij: Sir Lawrence Alma Tadema) Foto: Sir Lawrence Alma Tadema,

donderdag 8 september

Wat is uw kunst waard?

Het Brinkhuis Laren 12.00 uur

Een lezing over dakpannen in Huizen op dinsdag. Foto: Bob Awick

Op onze innamedag kan werk worden ingebracht voor de najaarsveiling op 7 november 2016 in het Brinkhuis in Laren. Van 11.00 tot 14.00 uur adviseren experts van Zuydwal Veilingen u graag over uw kunst.

Mindfulness

Bewustzijnscentrum BALA Huizen 15.30 uur

Introductieworkshop mindfulness. 15.30 tot 17.00 uur door Yvonne Kuijsters. U kunt vrijblijvend kennismaken met de achtweekse training in de praktijk. Opgeven: info@mindfulcoach.net.

Gooische vrouwenzaken

Het Brinkhuis Laren 20.00 uur

'Hoe je in 7 stappen een evenement organiseert dat jou tijd bespaart én omzet oplevert'. Hoe pak je dat dan slim aan? Tjiska heeft meer dan tien jaar ervaring in de evenementenbranche en neemt je graag mee in 'haar wereld'. Kosten: € 22,75. Om 19.30 uur staat de koffie klaar. Contant betalen op de avond zelf. Aanmelden of meer informatie: www.gooischevrouwenzaken.nl.

Studieavond terugkeer Joodse volk

Kerkelijk centrum de Wel Eemnes 20.00 uur

Ds. Kees Kant, spreker voor de Stichting Christenen voor Israël, geeft een studieavond met het thema: 'Wat zegt de Bijbel over de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land?' Toegang is gratis.

Informatieavond opleiding IVN Natuurgids

De Schoter Eemnes 20.00 uur

IVN Eemland en IVN De Bilt e.o. starten in november de opleiding tot IVN Natuurgids. In juni 2018 ontvangen de geslaagden het landelijk erkende diploma IVN Natuurgids. Heb je hart voor natuur, wil je meer weten van de natuurgebieden en landschappen in je omgeving? Ben je bereid mee te doen met het begeleiden of organiseren van activiteiten? Kijk op afdeling.ivn.nl/afdeling/eemland voor meer informatie, of kom naar de informatieavond op 8 september, 20.00 uur. Gebouw De Schoter.

8 september en
9 september

Theaterlessen

Kindcentrum De Optimist Huizen 12.00 uur

Bolletje Rolletje Kindertoneel en Tiener Toneel Huizen geven weer gratis en vrijblijvende workshops. 8 september van 16.15 tot 17.45 uur voor kinderen van 6 t/m 9 jaar, 9 september van 16.30 tot 18.00 uur voor kinderen van 7 t/m 12 jaar en 's avonds voor tieners (min. brugklas) van 12 t/m 18 jaar. Meer info: bolletjerolletje.nl.

8 september tot
29 september

Ontmoetingen met kunstenaars

Huizer Museum Huizen 12.00 uur

In Ontmoetingen met kunstenaars, iedere donderdag, spreken we Dimi Dimmes Levistrum, Leontine Smit en Johan van Dreven over hun passie en motivatie. En in het kader van de Maand van de Geschiedenis spreken we met Ivan Mijatovic, Meradj Ghousi, Lenie Bos en Annette van der Vegte die allen binnen hun werk invulling geven aan het thema 'Grenzen'.

8 september tot
18 oktober

Kleur, kracht en passie

BEL kantoor Eemnes 12.00 uur

Kleur, kracht en passie zijn de trefwoorden voor het werk van de twaalf deelnemende kunstenaars met allen hun atelier in Laren. Openingstijden: ma. t/m do. van 8.30 uur tot 17.00 uur, vr. van 8.30 uur tot 12.30 uur.

vrijdag 9 september

Mamacafé

Wijkcentrum Holleblok Huizen 10.00 uur

Alle (aanstaande) ouders met baby's en peuters tot vier jaar zijn van harte welkom. Vandaag geeft Jessica Prins informatie over draagdoeken en draagdansen (www.ikwildragen.nl). Eindtijd 11.30 uur.

ChristenUnie op de Huizerdag

Huizen 11.00 uur

Kom bij de ChristenUnie praten over actuele onderwerpen, zoals het burgerinitiatief om tot een hospice in Huizen te komen. Van 11.00 tot 15.00 uur zijn we aanwezig op de Huizerdag. Mail dan naar huizerdag.christenunie@gmail.com.

Eetcafé Leeftocht

Wijkcentum 't Vuronger Huizen 18.00 uur

Lekker eten en een goed gesprek in een eetcafé waar niet alleen uw lichaam, maar ook uw geest gevoed wordt. Vandaag vertelt Marieke van den Houten een Chassidisch verhaal en begeleidt zij zichzelf op een kleine Keltische harp. Aanmelden voor 5 september via: 035-5268725.

Bingo

Wijkcentrum De Malbak Blaricum 19.30 uur

Bingo in De Malbak. De dames Ank en Carola houden vijf keer per jaar op vrijdagavond van 19.30 – 22.00 uur een gezellige bingo met leuke prijzen. Al jarenlang favoriet bij vele bezoekers. U betaalt € 1,50 per ronde en de zaal is vanaf 19.00 uur geopend.

zaterdag 10 september

Repair Café

Blaercom Blaricum 10.00 uur

Laat uw strijkbout het afweten? Hebt u een gat in uw broekzak? Neem het mee naar het Repair Café. De enthousiaste vrijwilligers zijn u vanaf 10.00 uur graag van dienst door het repareren van uw kapotte spullen. De reparaties worden gratis uitgevoerd, wel wordt een vrijwillige donatie op prijs gesteld. Eventueel te vervangen onderdelen dient u zelf mee te brengen. De sessie sluit om 13.00 uur.

In&Uit Markt

De Hilt Eemnes 13.00 uur

Ontdek wat Eemnes te bieden heeft. Op de In&Uit Markt staan ruim 40 verenigingen en organisaties om je bij te praten over hun aanbod. Er is volop vertier met livemuziek en lekker actief meedoen met verschillende sporten.

Open Monumentendag 2016

Historische kring Blaricum 12.00 uur

Voor 2016 is het thema van Open Monumentendag 'Iconen en symbolen'. De Historische Kring Blaricum heeft besloten zich te richten op de gevelstenen. Op zaterdag krijgt u vanaf 10.30 uur een formulier met een rondleiding door het dorp langs de door de kring gevonden gevelstenen en speciale ankers.

10 september tot
8 januari

Schoonheid te koop

Singer Laren 12.00 uur

Kunsthandel Frans Buffa & Zonen geeft Singer Laren, in samenwerking met het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, inzicht in de dagelijkse gang van zaken van de kunsthandel. De kunstwerken belichten elk een eigen detail van de geschiedenis van de kunsthandel.

zondag 11 september

Rouwcafé

Wijkcentrum De Bongerd Eemnes 13.30 uur

Tijdens dit Rouwcafé gaan we wandelen met verliesbegeleider Miranda van den Eijnden. Verzamelen om 13.30 uur in Wijkcentrum De Bongerd, om 13.45 uur lopen we de polder in. Regen of zon, de wandeling gaat door. Rond 15.00 uur keren we terug voor een nazit met lekkers tot vier uur.

Inloopspreekuur DigiTaalhuis Gooi

De Bibliotheek Huizen 14.00 uur

Bij het inloopspreekuur DigiTaalhuis Gooi kunt u met al uw vragen over het aanbod op het gebied van het leren van taal en digitale vaardigheden terecht. Elke maandag van 14.00-16.00 uur. Vragen: digitaalhuisgooi@gooisebibliotheken.nl of bel 035-6973000.

Jeugdjudo

Osorezu Huizen 17.30 uur

Kom naar de gratis proefles Jeugdjudo bij judovereniging Osorezu. Van 17.30 tot 18.30 uur.

dinsdag 13 september

Film - 'Knielen op een bed violen'

Het Brinkhuis Laren 14.30 uur

Film in het Brinkhuis. Reserveren: reserveren@hartvanlaren.nl of 035 - 751 3991.
Informatie: www.hartvanlaren.nl.

Historische ontwikkeling van de dakpan

De Brassershoeve Huizen 20.00 uur

De Historische Kring Huizen verzorgt een lezing over dakpannen. Te gast is Huub Mombers. Hij vindt het leuk als bezoekers een bijzondere dakpan meenemen. Niet-leden zijn ook van harte welkom. Zij betalen € 2,50 entree.

dinsdag 13 september

Kringloopwinkel

Stichting Servitas Huizen 13.30 uur

Zoekt u leuke en goedkope spullen? Kom dan naar de gezellige kringloopwinkel van Stichting Servitas. 13.30 tot 16.00 uur.

woensdag 14 september

Jeugdjudo

Osorezu Huizen 16.30 uur

Kom naar de gratis proefles Jeugdjudo bij judovereniging Osorezu. Van 16.30 tot 17.30 uur.

Jiujitsu

Osorezu Huizen 19.00 uur

Gratis proefles Jiujitsu, voor 16 jaar en ouder. Van 19.00 tot 20.15 uur.

Film - 'Spotlight'

Het Brinkhuis Laren 19.30 uur

Film in het Brinkhuis. Reserveren: reserveren@hartvanlaren.nl of 035 - 751 3991.
Informatie: hartvanlaren.nl.

donderdag
15 september

Tablet Café en een spreekuur van Visio

Bibliotheek Eemnes 10.00 uur

U kunt binnenlopen met vragen over de pc, tablet, e-reader of smartphone. Iedereen kan en mag elkaar helpen. 10.00 tot 12.00 uur. Koninklijke Visio geeft informatie en advies bij slechtziendheid of blindheid. Meer info: www.visio.org. De toegang is vrij, ook voor mensen die geen lid zijn van de bibliotheek.

Lunchtafel

Gemeentehuis Eemnes 12.30 uur

Het strijktrio Sciolto geeft een lunchpauzeconcert in de Raadzaal van het BEL-kantoor. Zaal open om 12.00 uur. € 10,- inclusief koffie en broodje. Reserveren via info@scarbomusica.nl of 035-5380827.

Veteranen Sociëteit Huizen

Brassershoeve Huizen 14.30 uur

De bijeenkomst van de Veteranen Sociëteit Huizen vindt plaats tussen 14.30 en 17.00 uur.

12 / 16

Privéles Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans. 035 6839235

Te koop gevraagd tegen prima prijs: oud goud, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv munten, baartjes goud en zilver, muntverzamelingen etc. Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Gezocht: oud, antiek speelgoed, treinen, motorfiets, auto etc. Mag ook defect zijn, ook hout en metaal speelgoed.
035-6938689

Zo veel mooie huizen te koop in de regio!

De eerstvolgende NVM Open Huizen Dag is op zaterdag 1 oktober 2016.

Zaterdag 1 oktober is de Open Huizen Dag weer. Of je nu je huis te koop hebt staan, op zoek bent naar een nieuwe woning of gewoon nieuwsgierig bent, blok je agenda tussen 11.00 en 15.00 uur.

Te koop in de regio

Tijdens NVM Open Huizen Dag kun je vrijblijvend alle deelnemende huizen zonder afspraak bezoeken. Hou goed www.gooiswoonnieuws.nl in de gaten voor de huizen die meedoen in de Gooi & Vechtstreek. Bij het bezoek aan het huis is de eigenaar van het huis aanwezig, zodat je zelf naar de ervaringen van de bewoner kunt vragen.

Checklist

Misschien heb je één bepaald huis op het oog, maar het kan ook zijn dat er meerdere huizen op de planning staan om te bezichtigen. NVM biedt hiervoor een handige checklist aan die het gemakkelijker maakt om de details van verschillende woningen te onthouden. Met stellingen als: 'Er is: wel / geen bouwkundig rapport aanwezig' onthoud je niet alleen belangrijke eigenschappen van de woning, je bereid je ook beter voor op aandachtspuntjes.

Voorbereiding

Er zijn meer dingen die je kunt doen om je voor te bereiden op de Open Huizen Dag. Controleer wat jouw financiële mogelijkheden zijn, zodat je weet waar je aan toe bent. Stel een wensenlijstje op en stippel een handige route uit. Zorg dat er niet te veel huizen op je route liggen. Blijf ook niet te lang in elk huis kijken, luister naar je eerste gevoel.

Jouw huis in de verkoop

Mocht je meedoen met de Open Huizen Dag met jouw eigen huis dat te koop staat, dan kun je natuurlijk ook het nodige doen ter voorbereiding. Hoe meer mensen jouw huis zien, hoe meer potentiële kopers er bij jou op bezoek zullen komen 1 oktober.

28 september zullen een aantal huizen die te bezichtigen zijn tijdens Open Huizen Dag in GooisWoonNieuws gepubliceerd worden. Deze huizen zullen ook uitgelicht worden op

gooiswoonnieuws.nl.


Wil jij dat jouw huis hier ook bij komt te staan? Laat dit dan aan jouw makelaar weten!

Dé plant voor je winterterras

Een groene vakjury boog zich over de vraag welke plant zeker niet mag ontbreken op het terras van 2016. De winnaar? Hibiscus!

De jury: "Hibiscus is een relatief onbekende terrasplant en dat is onterecht. De prachtige en exotische bloemen in meerdere kleuren doen denken aan Hawaii en maken de plant tot een eyecatcher op elk terras. De Hibiscus zorgt voor een instant zomergevoel, zelfs als het weer een beetje tegenzit. De Terrasplant van het Jaar is bovendien geschikt voor zowel beginnende als gevorderde tuiniers." Als terrasplant is Hibiscus verkrijgbaar in struikvorm, op een stammetje en als 'miniplant'.

Starterslening verder in aangepaste vorm

De starterslening voor starters op de koopwoningmarkt blijft in aangepaste vorm bestaan. Dat meldt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Met de starterslening kunnen starters het verschil overbruggen tussen de prijs van hun eerste koophuis en het bedrag dat ze bij de bank kunnen lenen. In de nieuwe vorm blijft de kern van de lening, die dus boven op de normale hypotheek komt, hetzelfde. De lening is de eerste drie jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), dat verantwoordelijk is voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

TUIN


Als het gaat om veranderingen aan woningen zou 33% van de Nederlanders iets willen veranderen aan hun tuin, erf of patio.

30% zou meer opbergruimte willen hebben en 24% wil iets veranderen aan het meubilair en het gemak waarmee het huis schoongemaakt kan worden.


Op de volgende pagina van GooisWoonNieuws is de nieuwe column van Bertram Terpstra te vinden. Hierin geeft hij aan waar je rekening mee moet houden als je zelf een woning wilt laten bouwen.

Ondertussen hebben de eerste bewoners van de nieuwbouwwijk NederVecht hun intrek genomen. Lees in GooisWoonNieuws over de eerste kennismaking tussen de buurtbewoners die plaatsvond tijdens een gezellige buurtbarbecue.

INTERIEUR


Ook in het najaar brengen pasteltinten warmte, licht en vooral rust in elk interieur. Ze zijn fris en creëren ruimtelijkheid. Het opbergsysteem van Cubit® is nu ook in zeven pasteltinten verkrijgbaar. Een boekenkast in zachtroze of opbergkast in hemelsblauw: één pastelkleurig meubelstuk kan al het verschil maken.

NIEUWS


Wie een huis wil kopen, kan sinds donderdag voor een hypotheek terecht bij een nieuwe hypotheekverstrekker. Merius Hypotheken richt zich op starters, doorstromers en oversluiters op de woningmarkt. Huizenkopers krijgen hier de laagste rente die geldt op het moment dat de hypotheekakte bij de notaris passeert.

Eerste bewoners nemen hun intrek in NederVecht

Nieuwe bewoners maken kennis tijdens Buurt BBQ.

Het eerste gedeelte van de nieuwe woonwijk NederVecht is gereed en de bewoners hebben hun intrek genomen in hun nieuwe woningen. De laatste hand wordt gelegd aan de woonstraten. Nog een enkele woning wordt afgebouwd en in de komende weken opgeleverd aan de trotse eigenaren.

Hapje en drankje

Vind je droomhuis in de nieuwbouwwijk NederVecht.

Voor Lithos bouw & ontwikkeling reden om dit te vieren met alle (toekomstige) bewoners van een 'Lithoswoning' tijdens een goed bezochte Buurt BBQ.

Huurders en eigenaren maakten kennis met elkaar onder het genot van een drankje en een lekker stukje vlees gebraden door het team van Marianne Oud (Culinair aan Huis).

Lokale politiek

Naast uiteraard de bekende gespreksonderwerpen als de bouw en de verhuizing kwam ook de lokale politiek ter sprake met wethouder Betske van Henten.
Benieuwd hoe deze woonwijk eruitziet? Kijk op de projectwebsite www.nedervecht.nl of kom naar het open huis op vrijdag 23 september aanstaande tussen 16.00 en 18.00 uur in de modelwoning aan de Cederlaan 7 in Nederhorst den Berg.


In Nederhorst den Berg, achter de dijk langs de Vecht, ligt het woningbouwproject NederVecht. De eerste twee bouwfasen zijn inmiddels opgeleverd: een mix van koopwoningen, huurwoningen en appartementen.

Column

Zelf bouwen

Eigen woning bouwen. Waar moet je rekening mee houden?

Een eigen woning laten bouwen heeft voordelen. Je kunt zelf de architectuur bepalen, de ruimten naar eigen inzicht indelen, duurzaam of niet duurzaam bouwen, etc. Over alles heb je dan een eigen vrije keuze. Echter, bij iedere keuze heb je voor- en nadelen. Het nadeel bij zelfstandig bouwen is dat je vaak langer moet wachten voordat de woning wordt opgeleverd. Mocht je toch voor zelfstandig bouwen kiezen dan is het van belang om bepaalde spelregels in het bouwproces te kennen. De architect kent die spelregels en zal er in de praktijk dus ook voor zorgen dat de spelregels nageleefd worden. Hiermee wordt de opdrachtgever ontzorgd.

Het is belangrijk dat je tijdens de bouw regelmatig op de bouw aanwezig bent. Enerzijds om tussentijds vragen te beantwoorden, anderzijds om afspraken en tijdsplanning zelf te bewaken. Maak foto's tijdens het bouwproces om bij eventuele discussies te gebruiken. Voer regelmatig overleg: zo kunnen verschillen tussen verwachtingen en uitvoering in de kiem gesmoord worden. Het is ook van belang om de kwaliteit van de werkzaamheden, zoals stuc- en schilderwerk, tegel- en voegwerk, fundering, elektra-installatie et cetera, binnen het hele bouwproces actief te volgen. Als jij zelf het een en ander niet goed kunt beoordelen huur dan een architect, bouwkundige of de Vereniging Eigen Huis in om de woninginspectie bij oplevering te begeleiden.

Veel kennen de
'5%-regeling' niet

De oplevering is het moment waarop alle gebreken worden geïnventariseerd en in een proces-verbaal van oplevering worden vermeld. Deze wordt na de schouw door aannemer en koper ondertekend. De aannemer dient te allen tijde alle potentiële discussiepunten in het rapport op te nemen. De aannemer krijgt vervolgens na ondertekening van het opleveringsrapport drie maanden de tijd om de gebreken te verhelpen. Indien de werkzaamheden na drie maanden nog niet naar behoren zijn uitgevoerd, volgt een officiële 'ingebrekestelling' waarbij een redelijke termijn moet worden afgesproken om alsnog de herstelwerkzaamheden uit te voeren.

De volgende tip is ook van belang. De meeste mensen die zelf bouwen kennen de '5%-regeling' niet: betaal 95% van de koop / aanneemsom en stort 5% in depot bij de notaris; deze wordt pas vrijgegeven als alle werkzaamheden conform afspraak zijn uitgevoerd. Het is raadzaam om alle werkzaamheden in een bestek of technische omschrijving en ruimte-afwerking-staat vast te leggen. Deze dient voor aanvang van de werkzaamheden geoffreerd en goedgekeurd te zijn. Eventuele werkzaamheden en de daarbijbehorende meerwerkkosten kunnen dan besproken worden. Het is natuurlijk altijd de vraag wat u met eventueel minderwerk terugontvangt. Dat kan nog wel eens een discussie opleveren.

Zelf bouwen? Laat u goed adviseren!

4x woontrends

FourFabrics lanceert vier nieuwe collecties, perfect passend bij de huidige trends op mode- en woongebied.

Of je nu houdt van een Oosterse inrichting of het juist leuk vindt om te werken met dierenprints, pastel- of aardetinten in je interieur. De collecties bestaan uit kussens, plaids, krukjes en andere decoratieve items.